Massakre i Armenien i år ca. 1915 samt profeti om Amerikas snarlige skæbne.
head
Evangeliser Nu
© Copyrights in both English and Danish CLICK HERE 

En hjemmeside, hvor evangelister kan finde gode råd, vejledning og
hjælpemidler til evangelisering samt reklamere for, hvor og hvornår de
evangeliserer rundt om i Danmark, så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden.
Desuden er formålet også at sprede det fulde evangelium uden kompromisser.

       Evangeliser Nu er en arbejdsgruppe under FGB-Danmark   Full Gospel Business
.

Opdateringer:

Dato

Side - Klik på sidenavnet

Emne

28.04. 2018 Bøger og Gaveartikler Forskellige links rettet
26.04. 2018 Beretninger på video DR-TV udsendelse om "Jesus unge soldater"
11.04. 2018 Forskellig sider - Se menuerne Nye evangelister - StorKøbenhavn / Sjælland / Sønderjylland
28.03. 2018 Kristen taktik til trosforsvar Er nu kommet til del 11 ud af 14
03.02. 2018 Gode råd Punkt 2a - Folkekirkepræsts religions-sammenblanding
28.01. 2018 Islam vs. kristendom Ureligiøs artikel af Mikael Jalving (Jyllands-posten)
24.01. 2018 Traktater Ny traktat - Guds geniale frelsesplan
19.01. 2018 Bornholm Folkemødet 14.-17. juni 2018
04.01. 2018 Bornholm Kirken på Gaden i Rønne og Bornholm
25.11. 2017 Bøger Ny bog af Niels Peter Finne "Jamen....Skal jeg dø?".
24.11. 2017 Copyright Ny side med tilladelser / copyrights ang. brug af forskelligt

NYHED


Få kontakt til europæiske evangelister
KLIK HER

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER - samt på hverdagsdansk fra Bibelweb.dk KLIK HER 
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog
KLIK HER 
.
Har du problemer med at åbne PDF-filer, billeder eller email-links, så er det fordi din browser er sat forkert op.
Fiks det enten selv eller af en, der har forstand på det.

Forside Opdateret 19

Forside

Stor-
København
Opdateret
11.04. 2018

Sjælland

Opdateret
11.04. 2018

Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015

Bornholm

Opdateret
19.01. 2018

Fyn

Opdateret
28.10.2017

Vendsyssel

Opdateret
17.10.  2016

NordJylland

Opdateret 23.04. 2017

ØstJylland

Opdateret
23.09. 2016

Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
29.01. 2017

Sønder-
Jylland
Opdateret
11.04. 2018

Syd-
Slesvig

Skåne

Opdateret
12.08. 2016

Hele landet

Opdateret
27.10. 2017

Andre former for
evangelisering

Opdateret
19.02. 2018

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

Advarsel
mod sekter
Tilrettet d. 28.03. 2018

Beretninger om
evangeliserings-
oplevelser
Opdateret
01.11. 2016

Beretninger
på video 

Opdateret
26.04. 2018

Billeder
med
Skriftsteder

Opdateret
09.08. 2016

Bøger
Opdateret
28.04. 2018

Bønner

Bønnefor- kæmpere og forbedere  søges

Bøn
Frans af Assisis mest brugte bøn

Copyright
Tilladelser
Ny side
24.11. 2017

Dæmoner
Eksistere de?

Opdateret
21.09. 2016
Engle
Opdateret
21.09. 2016
Europæiske
Evangelize Now

Foreninger
med mere

Opdateret
01.01.2017

Frelse og dom
eller, hvor kommer du hen, når du dør

Gadekirke
opstart

Ny side
27.07. 2016

.Gaveartikler
incl kalendere
for 2018
Opdateret 28.04. 2018

 

 

Ændret oversættelse d. 16.06.. 2015
Guds plan for at frelse nogle kristne fra massakren i Armenien.
En massakre, som tyrkerne den dag i dag benægter at have fundet sted, og som
mange af verdens statsledere er villige til at give tyrkerne ret i for ikke at fornærme
dem, trods utrolige mange beviser og vidnesbyrd fra de få, der slap ud med livet i behold.Dette er beretningen om, hvordan mange kristne i Armenien undgik den tyrkiske massakre i år 1914.
Beretningen er skrevet af Demos Shakarian, stifteren af FGBMFI.
Det var hans farfar, som også hed Demos, der var blandt
dem, der flygtede til Amerika efter en 50 år gammel profeti.

Det er også samtidig et bevis på, at Gud udmærket vidste, at det ville ske.
Hvorfor han ikke forhindrede det, er der ingen, der ved. - Ingen kender Guds plan.

Bogen "Det Lykkeligst Folk", hvori beretningen står, kan bestilles hos
Børge Laustsen. Den er gratis, men der skal dog betales for forsendelsen.
Bogen indeholder også beretningen om, hvordan FGBMFI blev til.
Kontakt for bestilling  boerge@evangeliser.nu eller tlf. 30 32 12 01
Se også siden bøger på FGBMFI's hjemmeside KLIK HER

Demos Shakarian beretter:


 
Profetien kom fra den kun 11 årrig "Drengeprofet", Efim Gerasemovitch Klubniken. Han var af russisk oprindelse og hans familie var blandt de første pinsefolk, der kom over grænsen fra Rusland og bosatte sig permanent i byen Kara Karla.

  Helt fra sin barndom havde han en særlig bønnens gave; han fastede ofte i lange perioder og bad til Gud både dag og nat.
Alle i Kara Kala vidste i år 1900, at han som dreng hørte, at Herren kaldte ham til en af de mange nattevagter i bøn.
Det i sig selv var ikke noget ekstraordinært, og farfar ville normalt havde brummet noget om, at selvfølgelig ville alle, der gik så længe uden at spise eller sove begynde at se syner og høre stemmer, Men det, som Efim blev i stand til at udføre i den uge, var ikke så let at forklarer.
 
  Efrim kunne hverken læse eller skrive, men dan han sad i den lille stenhytte i Kara Kala, så han for sig nogle landkort og en meddelse skrevet med en meget smuk håndskrift. Efrim bad om pen og papir, og i en hel uge sad han ved familiens spisebord og nedskrev flittigt indholdet og formen af de tekster og diagrammer, han så for sig.
Da han var færdig med det, blev manuskriptet bragt hen til nogle folk i landsbyen, som kunne læse. Det viste sig da, at dette uoplyste barn havde skrevet en hel række instruktioner og advarsler på russisk. Han skrev, at alle kristne i Kara Kala engang i nær fremtid ville blive udsat for en frygtelig fare. Drengen forudsagde, at der ville ske en usigelig tragedie i hele området, hvor hundredtusinde mænd, kvinder og børn ville blive brutalt myrdet. Den tid ville komme, da alle måtte flygte, skrev han. De skulle rejse til et land langt langt borte på den anden side at det store hav. Skønt den unge profet aldrig havde set et atlas eller en geografibog, så tegnede han et kort, der angav en nøjagtig rute, for de flygtende kristne. Til de voksnes forundring var ruten så klart og tydeligt aftegnet, at enhver kunne se, der ikke var tale om det nærtliggende Sortehavet, det Kaspiske Hav eller det fjernere Middelhavet, med det fjerne og for drengen aldeles ukendte Atlanterhav! Der kunne heller ikke være den ringeste tvivl om, hvor man kom hen på den anden side af Atlanterhavet; kortet viste ganske tydeligt, at det var USA's østkyst.
  Men flygtningene skulle ikke slå sig ned der, fortsatte profetien. De skulle fortsætte rejsen, indtil de nåede vestkysten i det nye land. Der ville Gud velsigne dem og give dem en rig fremtid, og gennem deres efterkommere skulle mange nationer blive velsignede, skrev drengen.
       (----PS. note: Begge dele er opflydt og sker stadigvæk. Stifteren af FGBMFI Demos Shakarian Jr. gjorde familie- forretningen stor og blev verdens største mælkeproducent. Han har rejst hele verden rundt og omvendt mange forretnings- folk, statsledere og præsidenter indtil sin død i 1993. Hans søn Richard Shakarian gør det samme den dag i dag. Den anden søn Isaac Shakarian har overtaget den succesfulde familieforretning. ------)

 
Nogen tid efter nedskrev Efim en efterfølgende profeti, som enhver kunne se, drejede sig om en endnu fjernere fremtid; da skulle folk atter blive nødt til at flygte. Efrim bad sine forældre om at opbevare denne profeti i en forseglet kuvert, og han gentog så de instruktioner, han havde fået vedrørende dette. Der bliv i visionen sagt til ham, at kun en fremtidig profet, som Herren selv udvalgte til denne opgave, måtte åbne kuverten og læse den for menigheden. Hvis en eller anden åbnede kuverten før tiden, ville vedkommende dø.
    ( ------ PS. note - Dette er ikke sket endnu her i år 2015. Dokumentet blev først bevogtet af Efim's søn, men senere opbevaret sikkert i The Russian Revival Church i Los Angeles, Et af Efim's oldebørn fik at vide af Gud, at han skulle henvende sig til denne kirke og få dokumentet og proklamere, at nu er tiden kommet til at lytte til advarslen, men kirken nægtede at udlevere det. Oldebarnet fastede i 10 dage og fik af Herren indholdet af brevet, dog uden instruktionerne om, hvordan disse skal efterleves. Dette indhold kan læses nederst på siden. Ifølge dette skal der ske forfærdelige ting i Amerika, og Gud ved det, men har tilsyneladende en plan for, hvordan kristne i Amerika kan blive reddet. Nå, men videre med beretningen -----)
  
Mange indbyggere i Kara Kala smilede ad den lille drengs romantiske forestillinger, som de kaldte det. De mente, at der måtte være en forklaring på de "mirakuløse" optegnelser, og forestillede sig, at drengen i al hemmelighed havde lært sig selv at læse og skrive, bare for at holde hele landsbyen for nar.
 
  Andre, som begyndte at kalde Efrim for drengeprofeten, var overhovedet ikke i tvivl om, at dette budskab var rigtig. Hver gang nyheder om nye politiske problemer nåede de rolige bakker rundt om Araratbjerget, fandt man de nu gulnede papirer frem og læste dem igen. Problemerne mellem de tyrkiske muslimer og de kristne armenere syntes at tage til i styrke. I august 1896 havde en tyrkisk bande myrdet over 6.000 armenere i Konstantinopel.
  Men Konstantinopel var langt borte, og der var gået nogle år siden Efrim havde fået profetien, Som bekendt fremstod bibelske profetier tit snesevis, ja, endog hundredvis af år før begivenhederne indtraf; men de fleste i Kara Kala troede, at sådanne ægte profetier var ophørt, eftersom hele Bibelen nu var skrevet. Farfar var også af den opfattelse.
Kort efter århundredskiftet kom den dag, hvor Efrim erklærede, at nu var tiden nær for opfyldelse af den forudsigelse, som han havde fået for næsten 50 år siden. "Nu må vi flygte til Amerika, for alle, der bliver her, vil omkomme", advarede han.

  I Kara Karla vvar der så her og der familier inden for pinsebevægelsen, som pakkede deres ejendele sammen og forlod de steder, hvor deres forfædre havde boet i umindelige tider, Efrim og hans familie var blandt de første, der tog af sted. Hver gang en gruppe forlod Armenien, blev de hånet af em, der blev tilbage. Skeptiske og vantro mennesker nægtede at tro på, at Gud giver detaljerede instruktioner til moderne mennesker i en moderne tid, desværre var der også mange kristne iblandt dem.

Men disse instruktioner viste sig at være helt korrekte I 1914 begyndte begyndte der en periode med ubeskrivelige rædsler i Armenien. Tyrkerne begyndte deres blodige angreb, og med en grusom effektivitet drev de to trediedele af befolkningen ud i den mesopotamiske ørken. Over en milion mennesker, mænd, kvinder og børn omkom under disse dødsmarcher, herunder hver eneste indbygger i Kara Kala. Yderligere en halv million mennesker blev massakreret i deres landsbyer, i en holoacaust, som senere blev en rettesnor for Hitler i hans grusomme jødeudryddelse. Hitler sagde til sine tilhængere: "Verden greb ikke ind, da tyrkerne udslettede armenerne; den samme verden vil heller ikke gribe ind nu."

Det lykkedes kun meget få armenere at slippe ud af de besatte områder, men de kunne alle berette om stort heltemod. De fortalte, at tyrkerne undertiden gav de kristne lejlighed til at redde livet ved at fornægte deres tro. Den yndede fremgangsmåde var at lukke en gruppe kristne inde i en lade, som tyrkerne så satte ild på og råbte til de indespærrede: "Hvis i vil godkende Muhammed i Kristi sted, så åbner vi døren!"
  Gang på gang valgte kristne at dø, og de sang lovsange, mens flammerne opslugte dem.

  De, der havde givet agt på drengeprofetens advarsler og søgt asyl i Amerika, hørte med forfærdelse nyhederne hjemmefra.
  Min farfar, Demos, var blandt de, der flygtede. Han var engang modstander af profetier, men efter nogle kraftige oplevelser med en kristen russisk patriark's profetier om en kommende søn og en profetisk afsløring, at han havde "snydt" med, hvilken slags mad, han havde serveret for sine "fine" gæster, var han blevet overbevist om, at profetiske ord er Guds tale. (-----PS. note: Den beretning står i bogen "Det Lykkeligste Folk", men er for lang til at tage med her. ----)

  I 1905 solgte han sin landejendom, der ellers havde været i slægtens eje gennem flere generationer. Han accepterede den underpris, han kunne få for den. Så udvalgte han de ejendele, som familien kunne bære på ryggen. Sammen med sin hustru og seks døtre og den profeterede efternøler, sønnen Isaac (min far), begav farfar sig af sted på rejsen til Amerika.
(---PS. note: Det gik godt, men den beretning er for lang her, men kan læse i bogen "Det Lykkeligste Folk." Hvor- dan det gik alle de andre, der kom til Amerika, har jeg ikke nogle oplysninger om. Noter af Børge Laustsen ----)

PS. Læs længere nede om en profeti fra 1994 af Efim's oldebarn om Amerikas skæbne


PSS: Der findes også flere profetier om, hvordan der bliver vækkelse i Europa, og hvordan muslimerne bliver drevet ud af Europa. Her er en af dem og den er dansk KLIK HER
Her er en anden på norsk, dog uden muslimernes skæbne: KLIK HER
3 generationer Shakarian
Demos Jr. - Demos senior. - Isaac Senior.
(Vist nok i den rækkefølge)

Ændret oversættelse d. 16.06.. 2015

Her er en nogenlunde oversættelse af det, som Efim's oldebarn fik af Gud i 1994.

Løb, løb mit Folk, som jeg førte ud fra de steder, som har arvet forbandelsen. Løb ud i ødemarken med et hjerte, der tørster efter mit vand. Saml Mine Børn, til Zion, fordi Jordens Konger afviser Mig og nationerne vender sig mod mit folk.
Min velsignelser forlader Amerika, siger Hærskarers Herre, fordi kongerne af dette sted har afslået mig, og de er horer med Gog, overfyrsten af Mesjek og Tubal af landet Magog. (Vi har
modtaget i drømme, at den Russiske ånd, under kommunismen, vil invadere regeringen i USA)

Derfor vil en forfærdelig katastrofe kommer til dette sted, (Endnu et 9/11, men værre: terrorisme, sygdom, økonomiske ødelæggelser, krig, forfølgelse, osv.). Så rejs herfra, og jeg skal bringe den lydige rest blandt jer ud i ødemarken, hvor jeg vil skjule dem. Ødemarken skal blomstre med en behagelig duft. Jeg vil rense jer og jeres børn fra de dårlige vaner og synder, og
I skal vide, at I er grenen, der er podet ind i mit oliventræ, hvis I adlyder mig.

Til Zion, til Zion vi går med tørst i vores hjerter! Gå ind ad hans porte med taksigelse og ind for hans domstol med lovprisning!

Og pludselig så jeg et overvældende Mørke kommer over USA og Canada: Mørket er kommunismen, som under banneret: evolution; økonomiske forvirring,
optøjer, og nationer rejser sig mod hinanden i USA og Canada;  jordskælv i Californien og langs den østlige kyst, og en frafalden horekvinde på tronen (den store skøge); mængder af syge (menneskeskabte sygdomme), og fattige mennesker (økonomiske ødelæggelser); og et vist antal rige ugudelige mennesker med autoritet (banksterne). Vågn op, vågn op mit Folk. Afvis ikke mine budbringere. Vågn op, vågn op, for en hård tid er på vej.
Og pludselig hørte jeg et skrig: "Mit folk forgår på grunde af mangel på viden."

 

Læs den engelske udgave KLIK HER

Et ord til dagen - Word for today

.
ET ORD TIL DAGEN / Word for today
med forklaringer / with explanations
 


Læs online / Read online

På dansk KLIK HER 

Bestil den trykte udgave af "Et Ord til Dagen"
Email word@ucb.dk  
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup, Danmark
Tlf. +45 32 340 112

 

På svenska KLICKA HÄR 
Beställ den tryckta versionen av "Ett Ord för Dagen"
Email: admin@ucbmedia.se 
UCB MEDIA, Mailbox 10 079, 751 19 Västerås, Sverige
Tlf. +46 (0)21 35 54 59


På norsk KLIKK HER  
Bestil den trykte utgave av "Et Ord for Dagen"
Email: admin@ucbmedia.no 
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen, Norge
Tlf. +47 31 39 61 60

På grønlandsk KLIK HER
Bestil den trykte udgave af "Ullormut ogaaseg"
Email word@ucb.dk  
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup, Danmark
Tlf. +45 32 340 112


In English CLICK HERE 
To oder the printed edision of "Word for today" online,
you have to create an acount and sign up

Other language: Sorry, can't find it.

Det er fra UCB
United Christian Broadcast
Det skifter hver dag, men
man kan finde alle de
forrige ord til dagen

It's from UCB
United Christian Broadcast
It's changing every day, but
they have an archive, where you
can see all the formerly words.

 

.