Dæmoner og engle
head
Evangeliser Nu
© Copyrights in both English and Danish CLICK HERE 

En hjemmeside, hvor evangelister kan finde gode råd, vejledning og
hjælpemidler til evangelisering samt reklamere for, hvor og hvornår de
evangeliserer rundt om i Danmark, så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden.
Desuden er formålet også at sprede det fulde evangelium uden kompromisser.

       Evangeliser Nu er en arbejdsgruppe under FGB-Danmark   Full Gospel Business
.

Opdateringer:

Dato

Side

Emne

09.12. 2017 Kalendere 2018 - Laminerede Så er de nye kalendere klar (Med skriftsteder) På flere sprog
25.11. 2017 Bøger Ny bog af Niels Peter Finne "Jamen....Skal jeg dø?".
24.11. 2017 Copyright Ny side med tilladelser / copyrights ang. brug af forskelligt
27.10. 2017 Hele landet Kirkens Korshærs Landsindsamling 26.11. 2017
12.10. 2017 Traktater To traktater samlet i én
09.10. 2017 Gode råd Punkt 5 ændret (Det at være kristen)
05.09. 2017 Midt og Vestjylland Gadekirke Herning - Nyt sted
20.06. 2017 Hele landet Moses Hansens's nye korstog gennem landet
14.06. 2017 Sønderjylland Ny gadekirke i Kolding
06.05. 2017 Traktater Nye minihæfter / minibøger
16.04. 2017 Gaveartikler Ophørsudsalg Vingbum-leg
02.04. 2017 Storkøbenhavn Steder opdateret - Gadekirken København
15.01 2017 Traktater 2 nye traktater
23.12. 2016 Advarsel mod sekter Ny side
28.11.2016 Islam vs. Kristendom Link til hjemmeside med koranen på dansk og arabisk
12.11. 2016 Bønneforkæmpere Bønneforkæmpere og forbedere søges

NYHED


Få kontakt til europæiske evangelister
KLIK HER

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER - samt på hverdagsdansk fra Bibelweb.dk KLIK HER 
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog KLIK HER
 
.
Har du problemer med at åbne PDF-filer, billeder eller email-links, så er det fordi din browser er sat forkert op.
Fiks det enten selv eller af en, der har forstand på det.

 

Forside Opdateret 19

Forside
Opdateret
19.11.
2015.

Stor-
København
Opdateret
02.04. 2017

Midt- og Vest-
Sjælland
Opdateret
21.09. 2016

Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015

Bornholm
Opdateret
07.01. 2015

Fyn
Opdateret
28.10.
2017

Vendsyssel
Opdateret
17.10.
 2016

NordJylland
Opdateret 23.04. 2017

ØstJylland
Opdateret
23.09. 2016

Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
29.01. 2017

Sønder-
Jylland
Opdateret
14.06. 2017

Syd-
Slesvig

Skåne
Opdateret
12.08. 
2016

Hele landet
Opdateret
27.10.
2017

Andre
former for
evangelisering

Opdateret
10.12. 2017

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

 

Gode råd
Opdateret
09.10 2017

Guds tegn 
på himlen "Blodmåner"

Opdateret
10.12. 2015

Hjælpemidler
Opdateret
21.07. 2016

Islam vs. Kristendom
Opdateret
20.06. 2017

Kalendere
for 2018
Laminerede

Opdateret 
09.12.2017

Kirker

Kristne
foreninger.
Opdateret
17.04. 2015

Kristen
taktik
Opdateret
24.05. 2015

Lovsange
Opdateret
21.07. 2015

Massakren i Armenien
og Amerikas skæbne

"Nødråbet" 
Et poetisk digt af Børge Laustsen

Profetier
Opdateret.
21.07. 2016

Religion
vs.Relation
Opdateret
10.12. 2015

Støt os, så vi 
kan støtte evangelister.
Se hvordan på fgbmfi.dk

Traktater
Opdateret
12.10. 2017

Økonomisk støtte til evangelister
Opdateret
14.01. 2016

 

 

 

Dæmoner og onde ånder.
(Engle har sin egen side KLIK HER)
Opdateret 21.09.  2016 (Næstnederst på siden)

Eksisterer "Den onde", Satan og dæmoner?
Først, hvad der står i bibelen om det?
Dernæst længere nede kommentarer.
KLIK HER til en printer-venlig PDF-udgave.

Når du er ude at evangelisere, så kan du ikke undgå at møde folk, der enten er dæmonbesatte eller
 under indflydelse af dæmoner. Du vil også møde folk, der er inde i den okkulte verden eller satanister
Se vidnesbyrd sidst i artiklen (Birgitte Sørensen, Lise Sørensen og webmaster)

Her følger, hvor i bibelen dæmoner / onde ånder er nævnt.

Det Gamle Testamente:

I Første Mosebog 3,1-7, hvor "Det / den onde" i form af en slange fristede Eva. Denne slange
                                           betragtes af de fleste at være Satan selv.
I Trejde Mosesbog 20,27 skal dem, der har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, stenes
                                            til døde.
I Femte Mosebog 32,17 i Moses' sang står der: "De ofrede til dæmoner, som ikke er Guder."
I Første Samuels bog 18,10
nævnes den onde ånd fra Gud, der greb kong Saul, så Saul ville dræbe
                                                 David. Denne "onde ånd fra Gud" nævnes også i 16,14-15, 16,23 og
                                                 18,10. 
I Salmernes Bog 40,5 i en salme af David står der: "Lykkelig er den mand, der tager sin tilflugt til
                                        Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder."
I Salmernes Bog 106,37 står der at: "De ofrede deres sønner og deres døtre til dæmonerne."
I Første Krønikebog 21,1-2 lokkede Satan kong David til noget, som David ikke skulle have gjort.
I Jobs bog kap. 1,6-12, benævnes Satan som en af Gudesønnerne. Her udfordrede Satan Gud om
                                        Jobs loyalitet mod Gud.
I Esejas kap. 14,12-15 læser vi om Satans oprør mod Gud og hans fald og styrt ned i dødsriget. 
                                       Der betegnes han som "Den strålende morgenstjerne" og "folkebetvinger", og
                                       i den engelske King James bibeludgave har han navnet Lucifer. Dette navn er
                                       udeladt i den danske bibeludgave.
I Esejas bog 19,13-14 ser vi, at Herren fyldte egypterne med "svimmelheds ånd"
I Zakariases bog kap. 3,1-2, hvor ypperstepræsten Josva stod  anklaget foran Herren, benævnes
                                                 Satan her som anklageren.

Vi ser, at både Samuel og Esejas mente, at Gud bruger "onde ånder" til at nå sit mål. Dette vil jeg dog
ikke her tage stilling til; om de havde ret - Det her er kun til at bevise, at dæmoner og onde ånder
også eksisterede i Gammel Testamentlig tid.


Det Nye Testamente:

Satans fald og oprør som nævnt ovenover, er bedre beskrevet i Åbenbaringsbogen 12,9-12.
Her har han navnene: "Den gamle slange", "Djævlen", og "Hele folkets forfører".
Vi ser her Satans raseri, og at vi skal tage os i agt, fordi han ved, at hans tid er kort.
Vi ser også, at de engle, der sympatiserede med ham, også blev styrtet ned.
Disse engle blev efter manges mening til dæmonerne / onde ånder - også kaldet "faldne engle"
Nu kan det diskuteres om disse engle er dæmonerne, mens de onde ånder
er noget helt andet, f.eks. afdøde onde menneskers ånd.  Eller om det bare er en
fælles betegnelse. Dette lader jeg ligge her, for her vil jeg kun fokusere på, at de eksistere.

Der er mange beretninger om dæmoner og onde ånder i Det Nye Testamente.

Matthæus 8,28-34, hvor Jesus drev dæmoner ud af besatte, og dæmonerne farede over i nogle svin.
Matthæus 9,32-34, hvor Jesus drev en dæmon ud af en stum, som derefter kunne tale.
Matthæus 12,,22-32, hvor Jesus heldbredte en blind og stum. Farisærerne anklagede Jesus for at
                                   drive dæmoner ud ved hjælp af dæmonernes fyrste Beelzebub.
Note af webmaster: De må allerede den gang, have haft kendskab til dæmoner, selv om det ikke
rigtig er beskrevet i Det Gamle Testamente. Kun Satan er beskrevet.

Matthæus 12,43-45, hvor Jesus advarer om, at når en uren ånd er drevet ud af et menneske, så vil
                                   den prøve at vende tilbage. Finder den så "huset" ledigt, fejet, pyntet og fin, ja
                                   så flytter den ind igen sammen med syv værre ånder. 
Note af webmaster: Dvs. at når vi som kristne har drevet en dæmon / ånd ud af et menneske, er det yderst vigtig, at vedkommende tager imod Jesus og får Helligånden, der netop kan beskytte mod, at
dæmonerne flytter ind igen. Vil vedkommende ikke tage imod, så skal de advares om, at der er risiko
for, at det kan blive værre, hvis de ikke passer på. Især hvis de i forvejen er åben over for det okkulte.

Matthæus 17,14-18, hvor Jesus truede ad en dæmon, så den farede ud af en månesyg dreng. 
                                   (Månesyge var den tids betegnelse for epilepsi.)
Markus 1,23-28, hvor en mand med urene ånder, og hvor ånderne genkendte Jesus og beklagede
                            sig over, om Jesus var kommet for at ødelægge dem. Jesus truede af ånderne og
                            befalede dem at fare ud, hvilket de gjorde efter at have kastet manden omkuld.
Markus 5,1-17, som uddyber det med, at ånderne for ind i svinene (Matt.8,28-34). Det var en mand,
                          der pga. af ånderne, var så uregerlig og farlig, at han måtte lænkes.
Markus 6,7-13, Her er det de 12, Jesus sendte ud. Disse 12 drev mange dæmoner ud.
Lukas 4,1-13, Her bliver Jesus fristet 3 gange af djævlen, som lover ham hele verden, hvis Jesus
                        bare vil tilbede ham. Jesus afviste Satan og hans fristelser.
Note af webmaster: Det er hvad, der sker for mange rige og berømte i dag. Dette kan der læses mere
om, på siden "Gode råd" punkt 9a - Satan eksistere virkelig. 

Lukas 10,17-20, hvor de 72, som Jesus udsendte, kom glade tilbage og berettede, at selv dæmoner
                             adlød dem.
Johannesevangeliet: Af en eller anden grund har Johannes ingen beretninger om dæmoner.

Apostlenes Gerninger 5,16,
hvor mange med urene ånder blev helbredt ved apostlenes hænder.
Apostlenes Gerninger 19,13-17, hvor nogle omvandrende jødiske dæmonsværgere forsøgte at
                                      uddrive dæmoner ved "den Jesus, som Paulus forkynder", dog uden held.
                                      Dæmonen sagde til dem: "Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, 
                                      men hvem er I?, hvorefter manden med den onde ånd sprang på dem og
                                      mishandlede dem.
Note af webmaster: Konklusion. Det ikke er nok bare at bruge Jesus navn, men man skal faktisk
være en overgivet kristen, før det kan lade sig gøre. Vi har alle fået autoritet af Jesus over dæmoner. De SKAL adlyde os, når vi befaler over dem i Jesus Navn.

I Første Timothius 4,1 klager Paulus over, at flere lytter til "vildledende ånder, og dæmoners lære".
I Johannes brevene nævnes "Anti Krist ånd" i 1. Joh. 2,18-22 - 4,3 og i 2. Joh. 7
I Jacobs brev 2,19 nævner Jacob, at selv onde ånder tror på, at Gud er én - og skælver.


Kommentarer af webmaster


Med alle disse eksempler, kan det undre en, at så mange i dag, også kristne, ikke vil erkende, at den åndelige verden, dæmoner og onde ånder ikke eksisterer.
Når alt dette eksisterede igennem alle tider som beskrevet i bibelen, hvordan kan man så tro, at det bare forsvinder pga. den moderne verden, selv om der er utrolig mange mennesker, der beskriver, hvordan de personligt har oplevet disse onde kræfter på egen krop.
Jeg (webmaster) har selv oplevet disse onde kræfter på egen krop, og praktisere uddrivelse.
Dette kan man læse om i vores fælles vidnesbyrd, som jeg er ved at skrive, men ikke færdig med. Det vil komme her, når jeg får det færdigt.

Kigger man sig rundt om i verden, vil man opdage, at alle folkeslag har beretninger om den åndelige verden - Lige fra indianerne, vikingerne og til de mest primitive isolerede stammefolk.
Hvordan kan så mange mennesker igennem tusinder af år og uafhænigt af hinanden, uden nogen-
sinde hørt om hinanden, berette om de samme ting, dog med forskellige navne og betegnelser.
Det er da rent logisk set, fordi DER ER noget om snakken.

Ja, Jesus HAR besejret Satan, men Satan regere stadigvæk i følge Åbenbaringen 12,9-12, men han ved, at hans tid er kort. Derfor har han utrolig travlt i sit raseri med at forfører alle mennesker, så han kan få fyldt sit rige op (Afgrunden - Helvedet - Dødsriget) med så mange som muligt. MEN pga. af den autoritet over ham, som Jesus har givet os, kan vi befri og frelse så mange som muligt ud af Satan og hans dæmoners greb og redde dem fra afgrunden. 

Nu er det jo ikke meningen, at vi skal rende rundt og tro, at alt er onde ånder og se dæmoner
overalt, for ellers kan det blive til en ren klapjagt. Alt med fornuft og omtanke. Man kan nemt komme
til at skræmme folk fra vid og sans unødigt.


Hvordan gør vi så?


Det har jeg et bud på på FGBMFI-DK's hjemmeside, hvor Henrik Csizmadia giver undervisning
på video. Han har også skrevet bogen "Befri fanger", KLIK HER til siden. 
Der er desværre problemer med videoerne på Google Chrome, men de virker i Explore (hurtigste), samt på Firefox og Safari. (Lidt langsommere)
Giver det alligevel problemer, kan de findes på GodTube: http://www.godtube.com/fgbmfidk/ 
Henrik har i Thisted oprettet Omega Kristen Center for Helheld og Frihed, men desværre
holder centret pause indtil September 2016.
Bogen kan dog købes flere steder på bl.a. Saxo Forlag : https://www.saxo.com/dk/forfatter/henrik-csizmadia_6175994 

Du kan også henvende dig til kristne, der praktisere uddrivelse, hvis du er i tvivl om, hvordan man gør.

Jeg vil anbefale, at man altid skal være mindst to om at uddrive dæmoner. 
I Markus 6,7-13, sendte Jesus de 12 ud to og to og gav dem magt over urene ånder. 
I Lukas 10,1 sendte han også de 72 ud to og to. De kom glade tilbage og berettede, at selv dæmoner adlød dem.

Hvorfor sendte han dem ud to og to. Tja, det ved man ikke med sikkerhed, men Han måtte da have haft en mening med det. Mit gæt er, at det er pga. af sikkerhed både over for mennesker og dæmoner.

Jeg har selv som ny kristen (i 1995) været ude alene hos en og drive dæmoner ud. Det var noget, der tog lang tid, og da jeg kom hjem, var jeg total smadret og forvirret. Jeg måtte gå ind for Gud i bøn og lovprisning, før end min balance var genoprettet. Siden den gang har jeg så vidt muligt altid været sammen med mindst en mere ved både uddrivelser i personer og ved rensning af hjem for onde ånder.

Hvem tror så på, at dæmoner og onde ånder eksisterer?
Det er der mange, der gør i den okkulte verden, blandt satanister og i flere religioner. Mange af dem ved godt, at de er besatte eller under indflydelse af onde ånder. Og det er især blandt dem, vi har en stor opgave med at befri dem. Der bruger man en slags fremgangsmåde. Mange religioner har også dette element med. Så er der dem, der ikke tror på det, men alligevel er enten besat eller under indflydelse af dæmoner. Der bruger man en anden slags fremgangsmåde.
Selv i den katolske kirke tror man på det, men der er det kun udvalgte præster, der er godkendt til det af Vatikanet, der må foretage uddrivelser. De kalder det for excorsisme.
I de Folkekirker og frikirker, der anerkender det, der må alle foretage uddrivelser, fordi vi tror på,
at Jesus har givet ALLE overgivne åndsfyldte kristne autoritet over Satan og hans dæmoner / onde ånder.
I Markus 16,16-20, Lovede Jesus: 16 "Den, der tror og bliver døbt, skal frelses." 17"og disse tegn skal følge dem der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner........." 20 "Men de drog ud..........og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, der fulgte med."
Der står klart og tydeligt "Den, der tror og bliver døbt." Så må det da også gælde for dig, hvis du tror og er døbt. 

Konklusion: Hvis man er en bibeltro kristen og anerkender, "at Bibelen i sin helhed er det inspirerede Gudsord, og den eneste ufejlbarlig rettesnor for tro og liv," så er man nød til at tro på det, og når man så tror på det, så kan man også gøre noget ved det. --- Befri din by -- Befri dit land --- Befri fanger.

Du kan læse mere på siden med gode råd KLIK HER
bl.a. om, hvordan man befrier og beder for sin by – punkt 2.
Satan eksistere virkelig (Karen Blixen og flere berømte sangeres djævletilbedelse) Punkt 9a.
og om, hvordan man beskytter sig under Jesus blod – punkt 7.
og om at prøve / teste ånderne - punkt 10.
og om at tage Guds fulde rustning på – punkt 14.

Tilføjet 15.02. 2016
Kommentar af Joshua Denmark (Carsten Mejndor)
Hans facebookside  KLIK HER

Religiøse dæmoner får dig til at agere og tale på en bestemt måde. Ikke fordi du synes det er det rigtige at gøre, men fordi du er bange for at træde udenfor.
Også selvom du egentlig godt ved, at du måske er kaldet til at træde ud.

En kristen, religiøs kultur binder mennesker til at have nogen ganske bestemte meninger, og sige nogen bestemte ting.
Det er ikke engang sikkert, at det er i overensstemmelse med sandheden.
Det er ligesom farisæerne, der overholdt overleveringerne. Som Jesus havde travlt med at punktere.

Der vil altid være behov for, at kristne overalt tør træde ud og gøre en forskel, også selvom det koster popularitet i de fine, kristne kredse.
Det giver nok ikke så mange point på den religiøse tavle - men måske bliver mennesker udenfor de religiøse sammenslutninger mødt af Gud.

Tilføjet 15.02. 2016 formiddag - opdateret eftermiddag samme dag.
Kommentar af Mikael Holmgaard
Hans facebookside med denne kommentar  KLIK HER 
Der kan du også læse, hvad andre har svaret ham, samt
se en video på engelsk, der vist nok omhandler falsk lære,
der er inspireret af dæmoner. Er ikke helt sikker, har ikke haft 
til at se den, men det er den, der har udløst advarslerne.

Bibelen taler meget om forførelse i den sidste tid ,men alligevel er det som om mange kristne sluger alt, uden at bedømme og teste ånderne om de er fra gud som vi skal ifølge bibelen. 
At bedømme er ikke det samme som at dømme. 
Hvis nogle forkynder et andet evangelium forbandet skal han være Gal 1-7
Man kan finde ud af det at ved at teste ånderne og ved at finde ud af, om det der bliver forkyndt svarer til hvad apostlene forkyndte som omvendelse fra synd og få afguderne væk.

Vi lever i den sidste tid inden jesus kommer, og mange kristne bliver forført i denne tid. 
Folk vil ha de lærer der kilder deres ører. 
Her er også nogle skriftsteder, som
har med forførelse at gøre.  Læs Galaterne 2, 2. Korinther 2,11-14, Filliperbrevet. 3,6 og 2. Peter 3,5, hvis guds folk vil vende om fra deres onde veje, vil gud helbrede vores land, 
2. Krønike 7,14.


.......................................................................................................................
Vidnesbyrd af Birgitte Nielsen
, som har været inde i det okkulte.
KLIK HER (Artikel i Udfordringen)

......................................................................................................................

Tilføjet d.21.09. 2016
Læs også en artikel af Willy Griis (på Facebook)
"Det som du "Tror" tiltrækker du."
KLIK HER 
Handler om, hvem du påvirkes af - Engle og Helligånd eller snu onde dæmoner.

......................................................................................................................

Efterlysning

Jeg leder efter en bog, der handler om, hvor galt, det kan gå, når man leger med det okkulte og henter healing-kraft de forkerte sted. 
Hvis nogen ligger inde med den, er jeg interesseret i at få den. Jeg har selv haft den, men forærede den til en, der sad i et menighedsråd i folkekirken. Hun var også interesseret i og legede alligevel med det okkulte. Den hedder ledestjernen og handler om ex-healeren 
Lise Aabenhuus Sørensen og skrevet af Dorthe Steiper i 1997.
Den er udsolgt hos flere, der har handlet med den.
Den er særdeles velegnet at give til folk, der er involveret i det okkulte, New Age og det alternative, når man møder dem under evangelisation. 

Kontant mig, hvis du vil af med den eller låne mig den.
Email: boerge@evangeliser.nu 

Den kan dog lånes på biblioteket KLIK HER (OBS: Der er også andre bøger med samme navn - Husk der skal stå Lise Aabenhuus Sørensen. De har den også på norsk.

......................................................................................................................
Webmasters vidnesbyrd ang. møde med satanister.

Min hustru og jeg elsker at danse, så vi tog en gang imellem til dansestedet Parnas i Skindergade i København (det er ikke længere et dansested). Der kom vi til at sidde sammen med et yngre ægtepar. Vi snakkede løst og fast også om før i tiden, da vi have det frie halvfjerdserliv, med hvad det indebar af bl.a. sexuel frisind. De foreslog så, om vi ikke skulle gå i seng sammen og alle elske.
Vi sagde så, at vi er blevet kristne og derfor ikke mere gør den slags ting. De sagde så, at de er
satanister og tilhører og tilbeder Satan. Vi begyndte så at vidne for dem om vores omvendelse og livet med Jesus. Damen blev rasende og aggressiv og råbte op. Vi blev lidt bange, men begyndte så at bede højt i tunger mens vi rakte hænderne frem mod dem, uden at ænse alle andre i rummet. Så blev hun forvirret og tog sig til hovedet mens hun sagde, at vi skulle holde op, for det var ikke til at holde ud. Vi bad videre i tunger, og hun blev mere og mere forvirret; Så gal og forvirret, at hun til sidst løb ud af restauranten. Manden var helt rolig, så vi tænkte, at det nok kun er hende, der er rigtig satanist og besat. Manden undskyldte på kærestens vegne, og vi kunne snakke fornuftig med ham, indtil vi valgte at tage hjem. Hun kom ikke tilbage.
Vi mødte dem en del år senere i Nyhavn, hvor de igen kom med deres forslag, men uden at gen-
kende os. Vi takkede høflig nej tak og gik videre. Vi har ikke set dem siden.

Fortsættelse følger, hvis jeg kommer i tanke og mere, eller
hvis du har nogle input, der kan bruges..
Kærlig hilsen
Webmaster - Børge Laustsen

.
Har du nogle oplevelser ang. dæmoner og engle,
så skriv til mig på email: boerge@evangeliser.nu 

 

 

Et ord til dagen fra UCB
Klik på billedet
Åbnes i et nyt vindue