Evangeliser Nu. Her kan evangelister finde hinanden, inspiration, gode råd og undervisning
head
Evangeliser Nu
En hjemmeside, hvor evangelister kan finde gode råd, vejledning og
hjælpemidler til evangelisering samt reklamere for, hvor og hvornår de
evangeliserer rundt om i Danmark, så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden.
Desuden er formålet også at sprede det fulde evangelium uden kompromisser.

       Evangeliser Nu er en arbejdsgruppe under FGBMFI-DK.......
Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark
.
Opdateringer:

Dato

Side

Emne

20.04. 2017 Hele landet Moses Hansens's nye korstog gennem landet
16.04. 2017 Gaveartikler Ophørsudsalg Vingbum-leg
10.04. 2017 Kontant Kærlighed Siden er nedlagt
02.04. 2017 Storkøbenhavn Steder opdateret - Gadekirken København
13.02. 2017 Fyn Kors, faste og bønnevandring hele Fyn rundt
15.01 2017 Traktater 2 nye traktater
23.12. 2016 Advarsel mod sekter Ny side
28.11.2016 Islam vs. Kristendom Link til hjemmeside med koranen på dansk og arabisk
12.11. 2016 Bønneforkæmpere Bønneforkæmpere og forbedere søges
07.11. 2016  Storkøbenhavn Efterlysning i Hillerød
01.11. 2016 Beretninger Evangelisering blandt asylansøgere i Brovst

NYHED


Få kontakt til europæiske evangelister
KLIK HER

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER - samt på hverdagsdansk fra Bibelweb.dk KLIK HER 
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog KLIK HER
 
.
Har du problemer med at åbne PDF-filer, billeder eller email-links, så er det fordi din browser er sat forkert op.
Fiks det enten selv eller af en, der har forstand på det.

Forside

Forside
Opdateret
19.11.
2015.

Stor-
København
Opdateret
02.04. 2017

Midt- og Vest-
Sjælland
Opdateret
21.09. 2016
Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015
Bornholm
Opdateret
07.01. 2015
Fyn
Opdateret
13.02.
2017
Vendsyssel
Opdateret
17.10.
 2016

NordJylland
Opdateret 27.09. 2016

ØstJylland
Opdateret
23.09. 2016
Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
29.01. 2017
Sønder-
Jylland
Opdateret
04.06. 2015
Syd-
Slesvig
Skåne
Opdateret
12.08. 
2016
Hele landet
Opdateret
20.04.
2017
Andre
former for
evangelisering

Ny side pr.
27.01. 2017
Kontant kærlighed.
Opdateret
10.04. 2017

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

Ny side
Advarsel
mod sekter

Beretninger om
evangeliserings-
oplevelser
Opdateret
01.11. 2016
Beretninger
på video 

Opdateret
29.09. 2016
Billeder
med
Skriftsteder

Opdateret
09.08. 2016
Bøger
Opdateret
20.07. 2016
Bønner

Bønnefor- kæmpere og forbedere  søges

Bøn
Frans af Assisis mest brugte bøn
Dæmoner
Opdateret
21.09. 2016
Engle
Opdateret
21.09. 2016
Europæiske
Evangelize Now
Frelse og dom
eller, hvor kommer du hen, når du dør
Opdateret 20.09.
Gadekirke
opstart

Ny side
27.07. 2016
.Gaveartikler
Opdateret 16.04. 2017
Ophørs-
udsalg
Vingbum-leg
Gode råd
Opdateret
30.09 2016

Guds tegn 
på himlen "Blodmåner"

Opdateret
10.12. 2015

Hjælpemidler
Opdateret
21.07. 2016
Islam vs. Kristendom
Opdateret
28.11. 2016
Kirker Kristne
foreninger.
Opdateret
17.04. 2015

Kristen
taktik
Opdateret
24.05. 2015

Lovsange
Opdateret
21.07. 2015
Massakren i Armenien
og Amerikas skæbne
"Nødråbet" 
Et poetisk digt af Børge Laustsen
Profetier
Opdateret.
21.07. 2016
Religion
vs.Relation
Opdateret
10.12. 2015
Støt os, så vi 
kan støtte evangelister.
Se hvordan på fgbmfi.dk
Traktater
Opdateret
15,01. 2017
Økonomisk støtte til evangelister
Opdateret
14.01. 2016

Opdateret d. 19.11. 2015..

Dette er en kristen side, der primært 
henvender sig til evangelister,
 der evangeliserer på gaden, blandt
naboer, kollegaer, familie, venner osv.

Har du informationer ang. evangeliserings- tiltag, eller gode forslag til indhold, gode råd osv., så skriv til mig på email: boerge@evangeliser.nu 
MVH. webmaster Børge Laustsen Landsformand for www.fgbmfi.dk 
Børges facebookside KLIK HER

Tilføjet d. 20.05. 2015
Folkene bag denne hjemmeside følger "Den læremæssige erklæring", som er beskrevet i FGBMFI-DK's internationale vedtægter -
FGBMFI-DK = Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark

 
Webmaster Børge Laustsen
Læs mit vidnesbyrd på
FGBMFI's hjemmeside
KLIK HER 


Denne læremæssige erklæring er ikke nogen "trosbekendelse" - i så henseende er hele Bibelen vor trosbe- kendelse.  Vi erkender, at der eksistere mange forskelle i fortolkning blandt sande kristne.
  Vi er imidlertid af den overbevisning, at for at undgå en løshed, som kunne resultere i tilgang af ikke-troende  eller endog af kristne, som ikke er beredte til et medlemsskab i fællesskabet og tjenesten, hvortil Gud har kaldet os, så er det nødvendigt med et vist minimum af bibelske læremæssige punkter, hvor afvisning af nogen som helst af disse skal være grundlag for uegenthed til medlemskab. 
Vi vedkender os dog, at vi vil opretholde åndelig kærlighed til og fællesskab med alle sande kristne, som måske ikke anerkender alle disse læremæssige punkter.

Tilføjet d. 24.10. 2015

DVS. at vi bruger det fulde evangelium (The full gospel, som jo er en del af navnet i FGBMFI) uden at gå på kompromis med det skrevne ord.
Vi lægger ikke noget til eller trækker noget fra, bare for at tækkes mennesker og denne verdens tidsånd.

KLIK HER til de 10 erklæringer. (PDF-fil)

Tilføjet d. 08.09. 2015
Læs her, hvorfor disse sider blev oprettet
KLIK HER (PDF-fil)
Tilføjet d. 05.11. 2015
Se også FGBMFI's nyhedsbrev november 2015 KLIK HER
(Opdateret 19.11. 2015)
.


ET ORD FRA GUD,
TIL DIG, SOM ER KALDET TIL AT GØRE 
EN FORSKEL OG BÆRE HERRENS ILD.
af  "Joshua Denmark"  Carsten Lützhøft Mejndor


Email: 
heavenlyanointing@hotmail.com 

Facebookside: KLIK HER 


Stor str. KLIK HER
Med dansk tekst. KLIK HER (JPG)
Med dansk tekst. KLIK HER (PDF)
With English text. CLICK HERE (JPG)
With English text CLICK HERE (PDF)

Salvelsen vil rejse dig op. Herren kalder dig "kriger".
Ligesom Herrens Ånd rejste profeterne op på det gamle testamentes tid, skal Åndens salvelse komme over dig og gribe dig....
Du skal træde ind i dét, som Herren i mange år har forberedt dig på.
Du skal blive som et skarpt sværd, der kompromisløst stiller mennesker på valg.

Du skal blive en røst, og dén ild Gud har lagt over dit liv, skal antænde mange andre mennesker, og nogle af disse skal blive røster i og udenfor Danmark.

Spekulér ikke over: "Hvordan skal dette ské? Er jeg duelig, er jeg god nok? Hvordan skal Gud kunne oprejse mig?"

"Vær sammen med Mig", siger Herren. "Jeg vil gøre det, for Jeg er trofast. Jeg har skabt dig og kender dig. Du er Min ejendom.
Frygt ikke de urolige tider. Frygt ikke fjendens våben og pile. Jeg vil beskytte dig.
Du skal gøre en forskel. Ikke fordi DU formår noget, men fordi Jeg elsker dig.

Jeg vil ryste himmelen og jorden. Der vil komme mere blod på jorden. Mere uro og lovløshed. Men dig vil Jeg salve med ild, så du intet frygter."

                                              

           KLIK HER for billedet i                 CLICK HERE to get it                  KLIK HERf  for billedet i               CLICK HERE to get it  
.             jpg-format til print                      in .jpg-format for printing                    .jpg-format til print                     in .jpg-format for printing 

                         Når den åbner i en ny browser, så klik på den for bedre download-kvalitet og print-kvalitet  (meget  stor)   
          Hvis du ønsker lampe-billedet uden tekst for at lave din egen tekst - Så KLIK HER for den lyse - KLIK HER for den mørke
                 Hvis det ikke er muligt for dig at lave det selv, hjælper jeg dig gerne - skriv til mig på e-mail:  boerge@evangeliser.nu

        When it's opening in a new browser, then click at it to have a better download-quality and a better print-quality (very large)
  If you want the picture without text to make your own text - Then CLICK HERE for the ligth one - CLICK HERE for the dark one.
      If it's imposible to you to do it by your selv, I vill love to help you - Please write to me by e-mail: boerge@evangeliser.nu


Tilføjet d. 19.03. 2015

    
Herren ønsker et opgør med falsk ydmyghed i menighederne. 

Denne 'ydmyghed' kan være et udtryk for menneskefrygt. Den kan standse kirker og mennesker i at finde deres nådegaver og kald.
Den kan komme pga. fordømmelse, som træder i stedet for frimodighed, kraft og frygtløshed.

...

Guds vilje er, at alle skal frelses. Derfor er der brug for frimodige, salvede høst-arbejdere. Og i menighederne og fællesskaberne er der brug for frimodige forkyndere og profeter, som kan formidle Guds kraft til mennesker. Til udfrielse, gen-oprettelse og udrustning til tjeneste, til et fuldt og helt liv, i frihed til at tjene Jesus.

Spørgsmålet er: har vi brug for kaffe-klubber, hvor folk omgås hinanden i deres hyggelige cirkler, undervisende hinanden i det samme materiale, år efter år?

Eller har vi, som nation, brug for, at mennesker i Kristi legeme kommer af med deres frygt - og bliver en hær af salvede soldater?


Et ord til dagen fra UCB
Klik på billedet
Åbnes i et nyt vindue