Kristne profetier
head
Evangeliser Nu
© Copyrights in both English and Danish CLICK HERE 

En hjemmeside, hvor evangelister kan finde gode råd, vejledning og
hjælpemidler til evangelisering samt reklamere for, hvor og hvornår de
evangeliserer rundt om i Danmark, så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden.
Desuden er formålet også at sprede det fulde evangelium uden kompromisser.

       Evangeliser Nu er en arbejdsgruppe under FGB-Danmark   Full Gospel Business
.

Opdateringer:

Dato

Side - Klik på sidenavnet

Emne

12.03. 2018 Sjælland Discipelskabs-weekend 15. - 17. marts 2018 i Slagelse
03.02. 2018 Gode råd Punkt 2a - Folkekirkepræsts religions-sammenblanding
28.01. 2018 Islam vs. kristendom Ureligiøs artikel af Mikael Jalving (Jyllands-posten)
27.01. 2018 Lovsange Der er en kilde - Video nu på dansk (There is a river)
24.01. 2018 Traktater Ny traktat - Guds geniale frelsesplan
24.01. 2018 Guds tegn på himlen Nye datoer og links
19.01. 2018 Bornholm Folkemødet 14.-17. juni 2018
04.01. 2018 Bornholm Kirken på Gaden i Rønne og Bornholm
01.01. 2018 Foreninger  Forskellige rettelser
09.12. 2017 Kalendere 2018 - Laminerede Så er de nye kalendere klar (Med skriftsteder) På flere sprog
25.11. 2017 Bøger Ny bog af Niels Peter Finne "Jamen....Skal jeg dø?".
24.11. 2017 Copyright Ny side med tilladelser / copyrights ang. brug af forskelligt

NYHED


Få kontakt til europæiske evangelister
KLIK HER

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER - samt på hverdagsdansk fra Bibelweb.dk KLIK HER 
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog
KLIK HER 
.
Har du problemer med at åbne PDF-filer, billeder eller email-links, så er det fordi din browser er sat forkert op.
Fiks det enten selv eller af en, der har forstand på det.

Forside Opdateret 19

Forside
Opdateret
19.11.
2015.

Stor-
København
Opdateret
30.12. 2017

Midt- og Vest-
Sjælland
Opdateret
21.09. 2016

Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015

Bornholm
Opdateret
19.01. 2018

Fyn
Opdateret
28.10.
2017

Vendsyssel
Opdateret
17.10.
 2016

NordJylland
Opdateret 23.04. 2017

ØstJylland
Opdateret
23.09. 2016

Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
29.01. 2017

Sønder-
Jylland
Opdateret
14.06. 2017

Syd-
Slesvig

Skåne
Opdateret
12.08. 
2016

Hele landet
Opdateret
27.10.
2017

Andre
former for
evangelisering

Opdateret
19.02. 2018

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

Advarsel
mod sekter
Tilrettet d. 04.03. 2018

Beretninger om
evangeliserings-
oplevelser
Opdateret
01.11. 2016

Beretninger
på video 

Opdateret
29.09. 2016

Billeder
med
Skriftsteder

Opdateret
09.08. 2016

Bøger
Opdateret
25.11. 2017

Bønner

Bønnefor- kæmpere og forbedere  søges

Bøn
Frans af Assisis mest brugte bøn

Copyright
Tilladelser
Ny side
24.11. 2017

Dæmoner
Eksistere de?

Opdateret
21.09. 2016
Engle
Opdateret
21.09. 2016
Europæiske
Evangelize Now

Foreninger
med mere

Opdateret
01.01.2017

Frelse og dom
eller, hvor kommer du hen, når du dør

Gadekirke
opstart

Ny side
27.07. 2016

.Gaveartikler
incl kalendere
for 2018
Opdateret 09.12. 2017

 

Gode råd
Opdateret
03.02, 2018

Guds tegn 
på himlen "Blodmåner"

Opdateret
24.01. 2018

Hjælpemidler
Opdateret
21.07. 2016

Islam vs. Kristendom
Opdateret
04.03. 2018

Kalendere
for 2018
Laminerede

Opdateret 
09.12.2017

Kirker

Kristne
foreninger.
Opdateret
17.04. 2015

Kristen
taktik
Opdateret
24.05. 2015

Lovsange
Opdateret
21.07. 2015

Massakren i Armenien
og Amerikas skæbne

"Nødråbet" 
Et poetisk digt af Børge Laustsen

Profetier
Opdateret.
27.01. 2018

Religion
vs.Relation
Opdateret
10.12. 2015

Støt os, så vi 
kan støtte evangelister.
Se hvordan på Full Gospel Business

Traktater
Opdateret
24.01. 2018

Økonomisk støtte til evangelister
Opdateret
14.01. 2016

 

Opdateret 21.07. 2016 (Ugentlige profetier fra Faste Danmark)

Forskellige profetier,
som er nøje udvalgte i samarbejde med kristne, der har bedømmelsens nådegave.
(1. Kor. 12,10). 
Der findes mange kristne, der kommer med den ene fantastiske profeti efter den anden, men mange
af dem er ikke fra Gud. De kan komme fra vildledende ånder eller fra personens egen fantasi eller håb.
Se siden "Gode råd"  under afsnittet
"Om at afprøve ånderne" KLIK HER 

Tilføjet d. 19.02. 2016
Profetierne er alle på flere punkter sammenstemmende. Nogle har både den snarlige vækkelse 
efterfulgt af krig, katastrofer og bortrykkelsen med - Andre kun det ene eller det andet, men stykker
 man dem sammen, kan man se, at der tegner sig et mønster, og at Guds puslespil er ved at gå op.
Der er dem, der mener, at vi er hastigt på vej mod det, der står i Åbenbaringens Bog kapitlerne 6 - 9,
men det kan jeg ikke bedømme om er sandt - Bedøm selv.

Nu ved vi jo ikke, om der går 1 dag eller 100 år, inden Gud lægger den sidste brik i puslespillet, men
en ting tror jeg på - Det haster med at bringe evangeliet ud, så så mange som mulig, kan blive frelst.
Vi skal ikke bekymre os om, om det snart sker eller ej - Nej, vi skal hellere bekymre os om, hvordan vi 
bringer budskabet ud i tide til alle de ufrelste, og hvilke midler vi skal bruge. I en af profetierne står der, at 
alle de traktater vi uddeler, dem har folk måske gemt i en skuffe og glemt den, men når alle disse ting sker, 
så vil de huske den og tage den frem og erkende, at Gud er sand, og blive frelst og indgå i den store hvide
flok ( Åbenbaringen 7, 9-17) sammen med os andre og alle vore forgængere -  SPRED BUDSKABET.

Opdateret 19.02. 2016 (Ove Flag)

 


Tilføjet
d. 20.10. 2015 (Ændret 21.10. 2015)

Et profetisk syn, som en ældre
kvinde fra Valdres i Norge fik i 1968.

Mange af tingene er allerede gået i opfyldelse

Synet blev hørt og nedskrevet af den norske evangelist Emanuel Minos.
Der er kommentare af Emanuel Minos i 2001 og Børge Laustsen i 2015

Læs det hele KLIK HER (PDF-fil)

......................................................................................................
Tilføjet
d. 21.08. 2015
DAVID WILKERSON's PROFETI FRA 1973  

Mange af tingene er allerede gået i opfyldelse

David Wilkerson blev kendt for sit arbejde blandt narkomaner og bogen Korset og Springkniven.
I 1973 fik han et syn, som på det tidspunkt virkede utrolig. Men set i bakspejlet er meget af det allerede gået i opfyldelse. 
Her er en afskrift fra hans fremlæggelse ved Luthersk Konvent i Minneapolis 7 -11 august 1973


Læs hele profetien med kommentarer fra august 2015 KLIK HER (PDF-fil)

Læs Udfordringens forkortet udgave med avisens kommentarer fra 2011. KLIK HER

......................................................................................................
Opdateret d. 15.03. 2016

OVE FLAG
's PROFETI FRA 1923  

Ove flags profeti
KLIK HER 
Den handler om de kristne, der er "fanget" i deres kirker's traditioner og fastlåshed,
men også om de "frie" kristne udenfor disse "kirke-fængsler", samt at tiden
er knap, og at det haster med at gå ud med budskabet, inden det er for sent,

Herunder også det samme, men med et enkelt udpluk af David Wilkerson's profeti, der i tråd med flere profetier.
Derudover også Et poetisk syn/billede fra Gud om, hvordan bøn baner vej for vækkelse.
Af Jytte Nielsen. Dansker bosiddende i Sweitz og tidligere formand i 30 år for Aglow i Sweitz.

KLIK HER

.........................................................................................................................

Tilføjet d. 16.09. 2015
Profetier og drømme af Kjartan Solvang Nielsen fra Norge.
Udpluk fra hans hjemmeside om vækkelse i Europa, dog uden muslimernes skæbne
Oversat fra norsk

.

Vi har et stærkt kald og en nød for de ufrelste. I femten år har en drøm om vækkelse og gentagne profetier over vores liv kaldt på os, så nu kan vi ikke længere stå imod, så det er tid for at rejse i lydighed.

 

Drømmen som startede det hele, sammen med en lang række profetier er:

 .................................................

I 1998 i Danmark havde jeg en drøm, som sædvanlig i sort/hvitd. Jeg så en lille kilde springe ud nordøst for Oslo, den strømmede ned gennem Sverige og Danmark, den voksede fra en bæk til elv, fra en elv til en stor flod for så at ende i Spanien! I det den nåede sydvest i Spanien, forvandlede den sig til en tæpperulle, som de store man finder i tæppebutikkerne. Den rullede sig ud, først mod vest, til England, Færøerne, Island og Grønland, derefter rullede den mod vest og dækkede hele Europa, frem til Israel. Jeg forstod at jeg drømte om en ny vækkelse, en anderledes bølge af tro, jeg forstod at vi skulle have en rolle i denne.

 

I februar 2004 drømte jeg den samme drøm på sygehuset i Lillehammer. Da boede vi, tilsyneladende tilfældig i Kongsvinger, en lille by nordøst for Oslo. Denne gang drømte jeg drømmen i farver og tæppet var glødende orange. Jeg styrtede ned mod tæppet og så, at det var private hjem, som brændte for Kristus, jeg så "Jesus Teams" fulde af Ånd og Kraft, rustet til at vise Kristi Kærlighed!

 ...................................................

Det er værd at mærke sig, at denne drøm kom uden forhåndskundskab eller kendskab til en samtidig gryende husmenighedsvækkelse, og i årene efter er mange kommet til de samme konklusioner. Det er i hjemmene vækkelsen vil starte, og vi tror ikke på et "enten eller."

Gud behøver alle i den kommende vækkelsen, men Han har ikke brug for konkurrerende kristne. Hans folk må stå sammen om nye strategier!

Læs resten og mere på hans hjemmeside KLIK HER (på norsk)
Klik på Rock Rider - dernæst på Brev til menighederne.

Læs om deres cykeltur fra Norge til Spanien i 2014 KLIK HER 

Hans facebookside KLIK HER 

Kjartan har gennem en årrække været gæstetaler ved adskillige FGBMFI-møder,
samt medvirket til vækkelse i 1996 på Lolland/Falster som medlem af Frelsens Hær.

.............................................................................................................................................
Tilføjet d. 20.01. 2015
Profeti om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa
af Michael Augard (
Kom til Jesus) KLIK HER
Tilføjet
d. 20.01. 2015
Profetiske ord til opbyggelse, hvis du har glemt
dit kald, eller er usikker på dit kald. KLIK HER
Fra facebooksiden Joshua Denmark
.....................................................................................................

Tilføjet d. 20.01. 2015
Profetiske ord til opbyggelse,
af Debora Kristine Hassingboe - KLIK HER
......................................................................................................

Tilføjet d. 21.07. 2016
Profetiske ord fra Faste for Danmark - Indtil vækkelsen bryder igennem.
Faste for Danmark har ugentlige profetiske ord.

læs dem her: KLIK HER
(Linket henviser til uge 29 - Et profetisk ord til Danmark)

......................................................................................................

Kender du nogle interessante profetier,
som kan kommer med her?

så skriv til mig på email: boerge@evangeliser.nu 

Et ord til dagen fra UCB
Klik på billedet
Åbnes i et nyt vindue