Religion vs. realation
head
Evangeliser Nu
© Copyrights / Tilladelser  KLIK HER 
©
Copyrights in English  CLICK HERE 


En hjemmeside, hvor evangelister kan finde gode råd, vejledning og
hjælpemidler til evangelisering samt reklamere for, hvor og hvornår de
evangeliserer rundt om i Danmark, så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden.
Desuden er formålet også at sprede det fulde evangelium uden kompromisser.
       Evangeliser Nu er en arbejdsgruppe under FGB-Danmark   Full Gospel Business

.

Opdateringer:

Dato

Side - Klik på sidenavnet

Emne

26.01. 2019 Advarsel mog sekter Er du på vej ud af en sekt?
27.11. 2018 Gaveartikler Kalender 2019
14.10. 2018 Nordjylland Gadekirke Nykøbing Mors og Viborg
04.07. 2018 Storkøbenhavn København for Jesus
26.06. 2018 Hele Landet Moses Hansen på farten igen
24.06. 2018 Bornholm Folkemødet 14.-17. juni 2018
26.04. 2018 Beretninger på video DR-TV udsendelse om "Jesus unge soldater"
28.03. 2018 Kristen taktik til trosforsvar Er nu kommet til del 11 ud af 14
03.02. 2018 Gode råd Punkt 2a - Folkekirkepræsters religions-sammenblanding
24.01. 2018 Traktater Ny traktat - Guds geniale frelsesplan
04.01. 2018 Bornholm Kirken på Gaden i Rønne og Bornholm
25.11. 2017 Bøger Ny bog af Niels Peter Finne "Jamen....Skal jeg dø?".

NYHED


Få kontakt til europæiske evangelister
KLIK HER

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER - samt på hverdagsdansk fra Bibelweb.dk KLIK HER 
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog
KLIK HER 
.
Har du problemer med at åbne PDF-filer, billeder eller email-links, så er det fordi din browser er sat forkert op.
Fiks det enten selv eller af en, der har forstand på det.

Forside Opdateret 19

Forside

Stor-
København
Opdateret
11.04. 2018

Sjælland

Opdateret
11.04. 2018

Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015

Bornholm

Opdateret
24.06. 2018

Fyn

Opdateret
28.10.2017

Vendsyssel

Opdateret
17.10.  2016

NordJylland

Opdateret 14.10. 2018

ØstJylland

Opdateret
23.09. 2016

Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
29.01. 2017

Sønder-
Jylland
Opdateret
11.04. 2018

Syd-
Slesvig

Skåne

Opdateret
12.08. 2016

Hele landet

Opdateret
26.06. 2018

Andre former for
evangelisering

Opdateret
19.02. 2018

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

Advarsel
mod sekter
Tilrettet d. 26.01. 2019

Beretninger om
evangeliserings-
oplevelser
Opdateret
01.11. 2016

Beretninger
på video 

Opdateret
26.04. 2018

Billeder
med
Skriftsteder

Opdateret
09.08. 2016

Bøger
Opdateret
28.04. 2018

Bønner

Bønnefor- kæmpere og forbedere  søges

Bøn
Frans af Assisis mest brugte bøn

Copyright
Tilladelser
Ny side
24.11. 2017

Dæmoner
Eksistere de?

Opdateret
21.09. 2016
Engle
Opdateret
21.09. 2016
Europæiske
Evangelize Now

Foreninger
med mere

Opdateret
01.01.2017

Frelse og dom
eller, hvor kommer du hen, når du dør

Gadekirke
opstart

Ny side
27.07. 2016

.Gaveartikler
incl kalendere
for 2018
Opdateret 28.04. 2018

 

 Opdateret 10.12. 2015 (Se nederst)


Religion vs. relation 
eller hvorfor kristendommen er den
eneste religion, der ikke er en religion.

I alle religioner (Islam/budhisme/hinduisme/naturreligion osv.) skal mennesket gøre gerninger/ritualer/anstrenge sig/overholde en hel masse osv. for at komme til det guddommelige/opnå gudestatus. Dette kaldes for religiøsitet/at udføre religiøse handlinger. I kristendommen skal mennesket bare åbne sig, så kommer det guddommelige til mennesket, også selv om dette menneske gang på gang fejler, Altså - i religion skal mennesket komme til gud. I kristendommen er det guden, der kommer til mennesket. Derfor kan kristendom ikke være en religion, alene fordi man ikke skal udføre religiøse handlinger. I biblen er der to pagter (aftaler) (Det gamle testamente og Det ny Testamente). I de gamle pagter med Gud skulle mennesket anstrenge sig/gøre bestemte ting for at opnå Guds gunst, men det kom Jesus og lavede om på, hvorved Gud lavede en ny pagt med menneskene. I denne nye pagt (Det ny Testamente) er det Gud, der ønsker en personlig  relation med os, hvis vi bare vil åbne os op for ham, og så sker der noget vidunderligt, som er beskrevet af utallige kristne.

Desværre er der en del kristne, der tror de skal anstrenge sig / gøre bestemte ting osv. efter den gamle pagt (religion) i håb om at tilfredsstille Gud. De lever med et ben i hver lejr. Forstil dig to både, der ligger ved siden af hinanden, og man står med et ben i hver båd. På et tidspunkt driver bådene fra hinanden, så det ender med at man plumper i vandet. Har man begge ben i den nye pagt,'s båd, så bliver det til en relation med Gud, en relation, som er ønsket af Gud. Her er det Gud, der sidder og anstrenger sig / håber på / venter på, at vil vi dog bare åbne os op for ham. 

Jeg kan give mange eksempler på, hvad der sker, men har bare lige en enkelt en: "Før jeg fik denne relation med Gud, bandede jeg temmelig meget - Lang tid efter gik det pludselig op for mig at "Hov, jeg bander slet ikke mere". Jeg havde slet ikke tænkt på/anstrengt mig for ikke at bande . det skete bare af sig selv. Jeg var blevet en ny skabning". Dem, der lever i den gamle pagt's båd bliver religiøs og ved, at man ikke må bande og gerne vil lade være, (f.eks pga. opdragelsen), ja, de skal stadigvæk anstrenge sig for ikke at bande samt udføre religiøse handlinger i håb om at behage Gud.

Dette gælder i alle livets forhold. I dag, når mennesket, der har problemer / gerne vil ændre sig, så går man til utallige kursuser / seminare / terapeuter / alternative behandlinger osv. for at lære, hvordan man kan få det 
godt / ændre sig.
I relationen med Gud kommer Gud og hjælper en med disse ting, hvis man tillader det og lader Guds Helligånd styre forløbet, i stedet for at lade tilfældige tvivlsomme mennesker styre forløbet, for Gud er den eneste, der ved, hvad der er det bedste for os, for Han har jo skabt os. Den menneskeskabte visdom / religion kan godt hjælpe et stykke af vejen, hvor i mod Guds visdom overstråler alt andet.

Nåh ja, så er der jo lige også den gevinst, at man bliver medarving til Gus rige, det er jo derfor, det hedder "Et Testamente". Man kommer i himlen i stedet for i Helvedet, som beskrevet i bibelen bl.a. i Johannes Evangeliet kapitel 3, versene 16-
21 også kaldet den lille bibel:

16:
Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå
       fortabt, men få det evige liv.
17
: Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse.
18
: De, der tror på ham, bliver ikke dømt. Men de, der ikke tror på ham, er allerede dømt, for de har nægtet at tro
       på Guds egen Søn.
19
: Dommen kommer som følge af menneskers egne valg. Da Lyset kom ind i verden, valgte de nemlig mørket
       frem for lyset. Det gjorde de, fordi deres handlinger var onde.
20
: Onde mennesker hader lyset og undgår det. De ønsker ikke, at deres handlinger skal komme frem i lyset.
21
: Men de, der følger sandheden, kommer frem i lyset, så det kan ses, at de har handlet efter Guds vilje.  


Se også siden Frelse og Dom KLIK HER 
der behandler, hvor man kommer hen, når man dør.


KLIK HER for en PDF-udgave til at printe ud.
Opdateret 10.12. 2015


Kilde: C.S. Lewis's bog "Det er kristendom", som fås på forlaget: Skandinavia: KLIK HER
eller Bibelselskabet: KLIK HER eller hos
William Dams Boghandel, som også har den som E-bog og lydbog KLIK HER

 Se FGBMFI-siden med "Et personlig møde med Jesus" KLIK HER 

Tilføjet 10.12 2015

Her følger en artikel, som beskriver, hvad nogle religioner skal.
Af Michael Augaard

Religiøsitet handler ofte om kontrol fra andre mennesker, som man har tilladt at være over en selv.
F.eks.
Jehovas vidner skal opgive, hvor mange mennesker de har talt med og delt deres blade ud til, så de muligvis kan være blandt de heldige som kommer med til Himmelen og ikke skal tilbringe deres evige liv her på jorden.

Mormoner SKAL minimum 2 år på mission i et andet land og tjene, så de kan opfylde kravet om at være ægte mormoner. Og de må helst ikke drikke anden væske ud over vand.

Islam/muslimer SKAL bede 5 gange om dagen, helst på bestemte tidspunkter og med hovedet vendt mod Mekka, som er deres helligste by.
De må heller ikke tilbede Jesus, fordi de ikke tror på at han døde på et kors og at Gud ikke kan have nogen søn eller børn.
De må ikke nyde nogen form for alkohol eller spise svinekød.
De må ikke spise kød, som ikke er slagtet på en bestemt måde, Halal slagtet, som foregår ved at skære struben over på dyret mens det er ved fuld bevisthed, og kun dø ved at blodet sprøjter ud fra snittet i struben. En pinefuld død, selv for mennesker.

Jøderne/Israel er en helt anden sag:
De troede, at Jesus var en befrier, som skulle hjælpe dem i kampen mod romerriget og deres andre fjender. Derfor kan de ikke tro på Jesus Kristus, for han underviste dem om det modsatte, at elske sine fjender og være venner med alle andre mennesker, hvis det er muligt.
Derfor udfører de også mærkelige og gamle handlinger, for at komme tæt på Gud, uden om Jesus.
De må heller ikke spise svinekød og visse andre dyr, selv om Apostelen Peter fik vist, at alle dyr må spises.

Der findes i dag kristne jøder/israelere, som har fundet ud af, hvem Jesus i virkeligheden er: 
En frelser og den eneste sande vej til Gud i Himmelen.

Adventisterne skal helst igennem Sabath skolen for at blive rigtige kristne. Der er Jesus Kristus ikke nok.

I en del andre frikirker er der også visse traditioner, som skal overholdes, for at man kan opfylde det kristne liv med Gud.
Det er heldigvis ved at ændre sig i disse tider.

Religiøsitet findes rigtig mange steder og i mange forskellige former, hvor man skal opfylde bestemte ritualer for at opfylde vejen til Himmelens Gud.

Religiøsitet kan ikke frelse noget menneske, over hovedet ikke.
Der findes kun en sand tro, der kan frelse og et liv, der kan bringe et menneske til Himmelen.
Den sande tro: Frelsen gennem Jesus, som tilgiver det enkelte menneskes synd, hvorved mennesket bliver gjort retfærdig ind for Gud.
Det sker ikke gennem ritualer eller gode gerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus som frelseren og forsoneren mellem Gud og mennesket.
Og det liv, der er med til at føre til Himmelen efter frelsen i Jesus Kristus; Er lydighed mod det skrevne ord i Bibelen, Hverken mere eller mindre.

 

Et ord til dagen fra UCB
Klik på billedet
Åbnes i et nyt vindue