Demons ">
head
Evangeliser Nu
Et tværkirkeligt samarbejde / En arbejdsgruppe under Full Gospel Business 
© Copyrights / Tilladelser  KLIK HER  © Copyrights in English  CLICK HERE 
.
En hjemmeside, hvor evangelister kan finde 
gode råd, vejledning og hjælpemidler til 
evangelisering samt reklamere for, hvor og
hvornår de evangeliserer rundt om i Danmark, 
så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden. 
Desuden er formålet også at sprede det 
fulde evangelium uden kompromisser.
Og hvad er så "Det fulde evangelie"?
Læs om det KLIK HER

>
Klik på billedet for større størrelse.
Download det gerne og print det ud
og hæng det op i glas og ramme.
Klik også på logoerne for større størrelse

.
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish).

www.gadekriker.dk 


www.kirkenpågaden.dk 


www.gadekirker.dk//English 

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER  
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog
KLIK HER  
Lyt til bibelen (nem oversigt over bøgerne) KLIK HER 
.

 

Forside Opdateret 19

Forside

Stor-
København
Opdateret
08.04. 2024

Sjælland

Opdateret
11.04. 2018

Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015

Bornholm

Opdateret
24.06. 2018

Fyn

Opdateret
08.08. 2023

Vendsyssel

Opdateret
17.10.  2016

NordJylland

Opdateret 04.04. 2019

ØstJylland

Opdateret
09,11, 2021

Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
04.04. 2019

Sønder-
Jylland
Opdateret
31.05. 2020

Syd-
Slesvig

Skåne

Opdateret
. 28.01. 2023

Hele landet

Opdateret
26.06. 2018

Andre former for
evangelisering

Opdateret
19.02. 2018

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

 

Dæmoner og onde ånder.
(Engle har sin egen side KLIK HER)
Opdateret 21.09.  2016 (Næstnederst på siden)


Eksisterer "Den onde", Satan og dæmoner?
Først, hvad der står i bibelen om det?
Dernæst længere nede kommentarer.

KLIK HER til en printer-venlig PDF-udgave.

Når du er ude at evangelisere, så kan du ikke undgå at møde folk, der enten er dæmonbesatte eller
 under indflydelse af dæmoner. Du vil også møde folk, der er inde i den okkulte verden eller satanister
Se vidnesbyrd sidst i artiklen (Birgitte Sørensen, Lise Sørensen og webmaster)

Her følger, hvor i bibelen dæmoner / onde ånder er nævnt.

Det Gamle Testamente: (kap. = kapitel)

 I Første Mosebog 
 kap. 3,1-7
 hvor "Det / den onde" i form af en slange fristede Eva. Denne slange
 betragtes af de fleste at være Satan selv.
 I Trejde Mosesbog 
 kap. 20,27 
 skal dem, der har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, stenes til 
 døde.
I Femte Mose bog 
 kap. 32,17 
 i Moses' sang står der: "De ofrede til dæmoner, som ikke er Guder."
 I Første Samuels bog 
 kap. 18,10
 nævnes den onde ånd fra Gud, der greb kong Saul, så Saul ville dræbe
 David. Denne "onde ånd fra Gud" nævnes også i 16,14-15, 16,23 og 18,10. 
 I Salmernes Bog 
 kap. 40,5 
 i en salme af David står der: "Lykkelig er den mand, der tager sin tilflugt til
 Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder."
 I Salmernes Bog 
 kap. 106,37 
 står der at: "De ofrede deres sønner og deres døtre til dæmonerne."
 I Første Krønikebog 
 kap. 21,1-2 
 lokkede Satan kong David til noget, som David ikke skulle have gjort.
 I Jobs bog kap. 1,6-12  benævnes Satan som en af Gudesønnerne. Her udfordrede Satan Gud om
 Jobs loyalitet mod Gud.
 I Esajas kap. 14,12-15   læser vi om Satans oprør mod Gud og hans fald og styrt ned i dødsriget. Der
 betegnes han som "Den strålende morgenstjerne" og "folkebetvinger", og i den
 engelske King James bibeludgave har han navnet Lucifer. Dette navn er udeladt i
 den danske bibeludgave.
 I Esajas bog kap. 19,13-14   ser vi, at Herren fyldte egypterne med "svimmelheds ånd"
 I Zakariases bog kap. 3,1-2  hvor ypperstepræsten Josva stod  anklaget foran Herren, benævnes Satan 
 her som anklageren.

Vi ser, at både Samuel og Esajas mente, at Gud bruger "onde ånder" til at nå sit mål. Dette vil jeg dog
ikke her tage stilling til; om de havde ret - Det her er kun til at bevise, at dæmoner og onde ånder
også eksisterede i Gammel Testamentlig tid.


Det Nye Testamente:

Satans fald og oprør som nævnt ovenover, er bedre beskrevet i Åbenbaringsbogen kap. 12,9-12.
Her har han navnene: "Den gamle slange", "Djævlen", og "Hele folkets forfører".
Vi ser her Satans raseri, og at vi skal tage os i agt, fordi han ved, at hans tid er kort.
Vi ser også, at de engle, der sympatiserede med ham, også blev styrtet ned.
Disse engle blev efter manges mening til dæmonerne / onde ånder - også kaldet "faldne engle"
Nu kan det diskuteres om disse engle er dæmonerne, mens de onde ånder
er noget helt andet, f.eks. afdøde onde menneskers ånd.  Eller om det bare er en
fælles betegnelse. Dette lader jeg ligge her, for her vil jeg kun fokusere på, at de eksistere.

Der er mange beretninger om dæmoner og onde ånder i Det Nye Testamente.

 Matthæus kap. 8,28-34  hvor Jesus drev dæmoner ud af besatte, og dæmonerne farede over i nogle svin.
 Matthæus kap. 9,32-34  hvor Jesus drev en dæmon ud af en stum, som derefter kunne tale.
 Matthæus kap. 12,,22-32  hvor Jesus helbredte en blind og stum. Farisærerne anklagede Jesus for at
 drive dæmoner ud ved hjælp af dæmonernes fyrste Beelzebub.
 Matthæus kap. 12,43-45  hvor Jesus advarer om, at når en uren ånd er drevet ud af et menneske, så vil den
 prøve at vende tilbage. Finder den så "huset" ledigt, fejet, pyntet og fin, ja så flytter
 den ind igen sammen med syv værre ånder. 
 Note af webmaster: Dvs. at når vi som kristne har drevet en dæmon / ånd ud af et menneske, er det yderst vigtig, 
 at vedkommende tager imod Jesus og får Helligånden, der netop kan beskytte mod, at dæmonerne flytter ind igen.
 Vil vedkommende ikke tage imod, så skal de advares om, at der er risiko for, at det kan blive værre, hvis de ikke
 passer på. Især hvis de i forvejen er åben over for det okkulte.
 Matthæus kap. 17,14-18  hvor Jesus truede ad en dæmon, så den farede ud af en månesyg dreng. 
 (Månesyge var den tids betegnelse for epilepsi.)
 Markus kap. 1,23-28  hvor en mand med urene ånder, og hvor ånderne genkendte Jesus og beklagede
 sig over, om Jesus var kommet for at ødelægge dem. Jesus truede af ånderne og
 befalede dem at fare ud, hvilket de gjorde efter at have kastet manden omkuld.
 Markus kap. 5,1-17  som uddyber det med, at ånderne for ind i svinene (Matthæus kap. 8,28-34). Det var en  
 mand, der pga. af ånderne, var så uregerlig og farlig, at han måtte lænkes.
 Markus kap. 6,7-13  Her er det de 12, Jesus sendte ud. Disse 12 drev mange dæmoner ud.
 Lukas kap. 4,1-13  Her bliver Jesus fristet 3 gange af djævlen, som lover ham hele verden, hvis Jesus
 bare vil tilbede ham. Jesus afviste Satan og hans fristelser.
 Note af webmaster: Det er hvad, der sker for mange rige og berømte i dag. Dette kan der læses mere om, på siden
 "Gode råd" punkt 9a - Satan eksistere virkelig. 
KLIK HER 
 Lukas kap. 10,17-20  hvor de 72, som Jesus udsendte, kom glade tilbage og berettede, at selv dæmoner
 adlød dem.
 Johannesevangeliet:  Af en eller anden grund har Johannes ingen beretninger om dæmoner.
 Apostlenes Gerninger 
 kap. 5,16
 hvor mange med urene ånder blev helbredt ved apostlenes hænder.
 Apostlenes Gerninger 
 kap. 19,13-17
 hvor nogle omvandrende jødiske dæmonsværgere forsøgte at uddrive dæmoner  
 ved "den Jesus, som Paulus forkynder", dog uden held. Dæmonen sagde til dem:
 "Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I?", hvorefter 
 manden med den onde ånd sprang på dem og mishandlede dem.
 Note af webmaster: Konklusion. Det ikke er nok bare at bruge Jesus navn, men man skal faktisk være en overgivet
 kristen, før det kan lade sig gøre. Vi har alle fået autoritet af Jesus over dæmoner. De SKAL adlyde os, når vi
 befaler over dem i Jesus Navn.
 I Første Timothius kap. 4,1  klager Paulus over, at flere lytter til "vildledende ånder, og dæmoners lære".
 I Johannes brevene  nævnes "Anti Krist ånd" i Første Johannes. kap. 2,18-22 - kap. 4,3 
 og i Anden Johhannes. kap. 7
 I Jacobs brev kap. 2,19  nævner Jacob, at selv onde ånder tror på, at Gud er til - og skælver.Tilføjet d. 05.07.  2019
Læs her en artikel om, hvad der sker, når
helvedet forsvinder ud af forkyndelsen
KLIK HER  


Kommentarer af webmaster


Med alle disse eksempler, kan det undre en, at så mange i dag, også kristne, ikke vil erkende, at den åndelige verden, dæmoner og onde ånder eksisterer.
Når alt dette eksisterede igennem alle tider som beskrevet i bibelen, hvordan kan man så tro, at det bare forsvinder pga. den moderne verden, selv om der er utrolig mange mennesker, der beskriver, hvordan de personligt har oplevet disse onde kræfter på egen krop.
Jeg (webmaster) har selv oplevet disse onde kræfter på egen krop, og praktisere uddrivelse.
Dette kan man læse om i mit og min hustrus fælles vidnesbyrd på Full Gospel Business's hjemmeside
på både dansk, norsk, svensk og engelsk: KLIK HER  

Kigger man sig rundt om i verden, vil man opdage, at alle folkeslag har beretninger om den åndelige verden - Lige fra indianerne, vikingerne og til de mest primitive isolerede stammefolk.
Hvordan kan så mange mennesker igennem tusinder af år og uafhænigt af hinanden, uden nogen-
sinde hørt om hinanden, berette om de samme ting, dog med forskellige navne og betegnelser.
Det er da rent logisk set, fordi DER ER noget om snakken.

Ja, Jesus HAR besejret Satan, men Satan regere stadigvæk i følge Johannes Åbenbaring kap. 12,9-12, men han ved, at hans tid er kort. Derfor har han utrolig travlt i sit raseri med at forfører alle mennesker, så han kan få fyldt sit rige op (Afgrunden - Helvedet - Dødsriget) med så mange som muligt. MEN pga. af den autoritet over ham, som Jesus har givet os, kan vi befri og frelse så mange som muligt ud af Satan og hans dæmoners greb og redde dem fra afgrunden. 

Nu er det jo ikke meningen, at vi skal rende rundt og tro, at alt er onde ånder og se dæmoner
overalt, for ellers kan det blive til en ren klapjagt. Alt med fornuft og omtanke. Man kan nemt komme
til at skræmme folk fra vid og sans unødigt.


Hvordan gør vi så?


Det har jeg et bud på på FGB-DK's hjemmeside, hvor Henrik Csizmadia giver undervisning
på video. Han har også skrevet bogen "Befri fanger", KLIK HER til siden. 
Der er desværre problemer med videoerne på Google Chrome, men de virker i Explore (hurtigste), samt på Firefox og Safari. (Lidt langsommere)
Giver det alligevel problemer, kan de findes på GodTube: http://www.godtube.com/fgbmfidk/ 
Henrik har i Thisted oprettet Omega Kristen Center for Helheld og Frihed.
Deres hjemmeside KLIK HER. Deres Facebookside KLIK HER 
Henriks bog kan indtil videre købes her på BogTikken : KLIK HER  så længe lager haves.

Du kan også henvende dig til kristne, der praktisere uddrivelse, hvis du er i tvivl om, hvordan man gør.

Jeg vil anbefale, at man altid skal være mindst to om at uddrive dæmoner. 
I Markus kap. 6,7-13, sendte Jesus de 12 ud to og to og gav dem magt over urene ånder. 
I Lukas kap. 10,1 sendte han også de 72 ud to og to. De kom glade tilbage og berettede, at selv dæmoner adlød dem.

Hvorfor sendte han dem ud to og to. Tja, det ved man ikke med sikkerhed, men Han måtte da have haft en mening med det. Mit gæt er, at det er pga. af sikkerhed både over for mennesker og dæmoner.

Jeg har selv som ny kristen (i 1995) været ude alene hos en og drive dæmoner ud. Det var noget, der tog lang tid, og da jeg kom hjem, var jeg total smadret og forvirret. Jeg måtte gå ind for Gud i bøn og lovprisning, før end min balance var genoprettet. Siden den gang har jeg så vidt muligt altid været sammen med mindst en mere ved både uddrivelser i personer og ved rensning af hjem for onde ånder.

Hvem tror så på, at dæmoner og onde ånder eksisterer?
Det er der mange, der gør i den okkulte verden, blandt satanister og i flere religioner. Mange af dem ved godt, at de er besatte eller under indflydelse af onde ånder. Og det er især blandt dem, vi har en stor opgave med at befri dem. Der bruger man en slags fremgangsmåde. Mange religioner har også dette element med. Så er der dem, der ikke tror på det, men alligevel er enten besat eller under indflydelse af dæmoner. Der bruger man en anden slags fremgangsmåde.
Selv i den katolske kirke tror man på det, men der er det kun udvalgte præster, der er godkendt til det af Vatikanet, der må foretage uddrivelser. De kalder det for excorsisme.
I de Folkekirker og frikirker, der anerkender det, der må alle foretage uddrivelser, fordi vi tror på,
at Jesus har givet ALLE overgivne åndsfyldte kristne autoritet over Satan og hans dæmoner / onde ånder.
I Markus kap. 16,16-20, Lovede Jesus: 16 "Den, der tror og bliver døbt, skal frelses." 17"og disse tegn skal følge dem der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner........." 20 "Men de drog ud..........og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, der fulgte med."
Der står klart og tydeligt "Den, der tror og bliver døbt." Så må det da også gælde for dig, hvis du tror og er døbt. 

Konklusion: Hvis man er en bibeltro kristen og anerkender, "at Bibelen i sin helhed er det inspirerede Gudsord, og den eneste ufejlbarlig rettesnor for tro og liv," så er man nød til at tro på det, og når man så tror på det, så kan man også gøre noget ved det. --- Befri din by -- Befri dit land --- Befri fanger.

Du kan læse mere på siden med gode råd KLIK HER
bl.a. om, hvordan man befrier og beder for sin by – punkt 2.
Satan eksistere virkelig (Karen Blixen og flere berømte sangeres djævletilbedelse) Punkt 9a.
og om, hvordan man beskytter sig under Jesus blod – punkt 7.
og om at prøve / teste ånderne - punkt 10.
og om at tage Guds fulde rustning på – punkt 14.


Tilføjet 15.02. 2016 formiddag - opdateret eftermiddag samme dag.

Kommentar af Mikael Holmgaard
Hans facebookside med denne kommentar  KLIK HER 
Der kan du også læse, hvad andre har svaret ham, samt
se en video på engelsk, der vist nok omhandler falsk lære,
der er inspireret af dæmoner. Er ikke helt sikker, har ikke haft 
til at se den, men det er den, der har udløst advarslerne.

Bibelen taler meget om forførelse i den sidste tid ,men alligevel er det som om mange kristne sluger alt, uden at bedømme og teste ånderne om de er fra gud som vi skal ifølge bibelen. 
At bedømme er ikke det samme som at dømme. 
Hvis nogle forkynder et andet evangelium forbandet skal han være Gal 1-7
Man kan finde ud af det at ved at teste ånderne og ved at finde ud af, om det der bliver forkyndt svarer til hvad apostlene forkyndte som omvendelse fra synd og få afguderne væk.

Vi lever i den sidste tid inden jesus kommer, og mange kristne bliver forført i denne tid. 
Folk vil ha de lærer der kilder deres ører. 
Her er også nogle skriftsteder, som
har med forførelse at gøre.  Læs Galaterne 2, 2. Korinther 2,11-14, Filliperbrevet. 3,6 og 2. Peter 3,5, hvis guds folk vil vende om fra deres onde veje, vil gud helbrede vores land, 
2. Krønike 7,14.


.......................................................................................................................
Vidnesbyrd af Birgitte Nielsen
, som har været inde i det okkulte.
KLIK HER (Artikel i Udfordringen)

......................................................................................................................

Tilføjet d.21.09. 2016
Læs også en artikel af Willy Griis (på Facebook)
"Det som du "Tror" tiltrækker du."
KLIK HER 
Handler om, hvem du påvirkes af - Engle og Helligånd eller snu onde dæmoner.

......................................................................................................................

Efterlysning

Jeg leder efter en bog, der handler om, hvor galt, det kan gå, når man leger med det okkulte og henter healing-kraft de forkerte sted og ramler ind i en mængde dæmoner.

Hvis nogen ligger inde med den, er jeg interesseret i at få den. Jeg har bl.a. givet den til en, der sad i et menighedsråd i folkekirken. Hun var også interesseret i og legede alligevel med det okkulte. Den hedder ledestjernen og handler om ex-healeren 
Lise Aabenhuus Sørensen og skrevet af Dorthe Steiper i 1997.
Den er udsolgt hos flere, der har handlet med den.
Den er særdeles velegnet at give til folk, der er involveret i det okkulte, New Age og det alternative, når man møder dem under evangelisation. 

Kontant mig, hvis du vil af med den.
Email: boerge@evangeliser.nu 

Den kan dog lånes på biblioteket KLIK HER (OBS: Der er også andre bøger med samme navn - Husk der skal stå Lise Aabenhuus Sørensen. De har den også på norsk.

Jeg har pt. (06.03. 2018) kun to stk. på lager, og jeg kan sende en til dig, 
hvis du kender en, der har brug for den.

......................................................................................................................
Webmasters vidnesbyrd ang. møde med satanister.

Min hustru og jeg elsker at danse, så vi tog en gang imellem til dansestedet Parnas i Skindergade i København (det er ikke længere et dansested). Der kom vi til at sidde sammen med et yngre ægtepar. Vi snakkede løst og fast også om før i tiden, da vi have det frie halvfjerdserliv, med hvad det indebar af bl.a. sexuel frisind. De foreslog så, om vi ikke skulle gå i seng sammen og alle elske.
Vi sagde så, at vi er blevet kristne og derfor ikke mere gør den slags ting. De sagde så, at de er
satanister og tilhører og tilbeder Satan. Vi begyndte så at vidne for dem om vores omvendelse og livet med Jesus. Damen blev rasende og aggressiv og råbte op. Vi blev lidt bange, men begyndte så at bede højt i tunger mens vi rakte hænderne frem mod dem, uden at ænse alle andre i rummet. Så blev hun forvirret og tog sig til hovedet mens hun sagde, at vi skulle holde op, for det var ikke til at holde ud. Vi bad videre i tunger, og hun blev mere og mere forvirret; Så gal og forvirret, at hun til sidst løb ud af restauranten. Manden var helt rolig, så vi tænkte, at det nok kun er hende, der er rigtig satanist og besat. Manden undskyldte på kærestens vegne, og vi kunne snakke fornuftig med ham, indtil vi valgte at tage hjem. Hun kom ikke tilbage.
Vi mødte dem en del år senere i Nyhavn, hvor de igen kom med deres forslag, men uden at gen-
kende os. Vi takkede høflig nej tak og gik videre. Vi har ikke set dem siden.

 

Webmasters egne oplevelser med dæmoner

Det kan du læse om på hans eget vidnesbyrd på side 2 og 3
KLIK HER 

Fortsættelse følger, hvis jeg kommer i tanke om mere.
Kærlig hilsen
Webmaster - Børge Laustsen

.
Har du nogle oplevelser ang. dæmoner,
så skriv til mig på email: boerge@evangeliser.nu 


Et ord til dagen - Word for today

.
ET ORD TIL DAGEN / Word for today
med forklaringer / with explanations

Del dette ved at kopierer dette link: http://evangeliser.nu/Includ/Ord_Til_Dagen.html  
Kopiere det her eller tryk på det og så marker det og kopiere det i adresselinjen
Åbnes i en ny fane

Opdateret 22.03. 2020 -
Det er i øjeblikket ikke muligt at
 bladre tilbage i dagene på on-line-udgaven
på både dansk, svensk, norsk og grønlandsk.
Desuden er der ikke overensstemmelse
mellem on-line-udgaven og den trykte udgave.
PS- Dette gælder dog ikke de engelske udgaver.

Det skyldes server-flytning af deres hjemmesider.
De forsøger at udbedre det hurtigst muligt


 


Læs online / Read online

På dansk KLIK HER 


Bestil den trykte udgave af "Et Ord til Dagen"
Email admin@ucb.dk  eller word@ucb.dk 
(Er ikke helt sikker på hvilken, der er korrekt)
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup, Danmark
Tlf.
+45 32 340 112
 

På svenska KLICKA HÄR 

Beställ den tryckta versionen av "Ett Ord för Dagen"
Email:
admin@ucbmedia.se 
UCB MEDIA, Mailbox 10 079, 751 19 Västerås, Sverige
Tlf.
+46 (0)21 35 54 59

På norsk KLIKK HER  

Bestil den trykte utgave av "Et Ord for Dagen"
Email:
admin@ucbmedia.no 
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen, Norge
Tlf. +47 31 39 61 60

På grønlandsk KLIK HER

Bestil den trykte udgave af "Et Ord til Dagen"
Email admin@ucb.dk  eller word@ucb.dk 
(Er ikke helt sikker på hvilken, der er korrekt)

UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup, Danmark
Tlf.
+45 32 340 112

In English CLICK HERE 

To order the printed edition of "Word for today" online,
you have to create an acount and sign up

Other language: Sorry, can't find it.

Det er fra UCB
United Christian Broadcast
Det skifter hver dag, men
man kan finde alle de
forrige ord til dagen

It's from UCB
United Christian Broadcast
It's changing every day, but
they have an archive, where you
can see all the formerly words.

.
Dette her findes på hjemmesiden Evangeliser Nu
www.evangeliser.nu 

 

.