Gode råd
head
Evangeliser Nu
Et tværkirkeligt samarbejde / En arbejdsgruppe under Full Gospel Business 
© Copyrights / Tilladelser  KLIK HER  © Copyrights in English  CLICK HERE 
.
En hjemmeside, hvor evangelister kan finde 
gode råd, vejledning og hjælpemidler til 
evangelisering samt reklamere for, hvor og
hvornår de evangeliserer rundt om i Danmark, 
så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden. 
Desuden er formålet også at sprede det 
fulde evangelium uden kompromisser.
Og hvad er så "Det fulde evangelie"?
Læs om det KLIK HER

>
Klik på billedet for større størrelse.
Download det gerne og print det ud
og hæng det op i glas og ramme.
Klik også på logoerne for større størrelse

.
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish).

www.gadekriker.dk 


www.kirkenpågaden.dk 


www.gadekirker.dk//English 

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER  
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog
KLIK HER  
Lyt til bibelen (nem oversigt over bøgerne) KLIK HER 
.

Forside Opdateret 19

Forside

Stor-
København
Opdateret
08.04. 2024

Sjælland

Opdateret
11.04. 2018

Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015

Bornholm

Opdateret
24.06. 2018

Fyn

Opdateret
08.08. 2023

Vendsyssel

Opdateret
17.10.  2016

NordJylland

Opdateret 04.04. 2019

ØstJylland

Opdateret
09,11, 2021

Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
04.04. 2019

Sønder-
Jylland
Opdateret
31.05. 2020

Syd-
Slesvig

Skåne

Opdateret
. 28.01. 2023

Hele landet

Opdateret
26.06. 2018

Andre former for
evangelisering

Opdateret
19.02. 2018

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

 Gode Råd og undervisning til evangelisering


Indhold på denne side:
Klik på hver menu:
eller bladre op og ned mellem punkterne.

1. Missionsbefalingen, kaldet og  vi har travlt - Ny bog

6. Hvilken indgangsvinkel kan man bruge

10. Om at afprøve ånderne

16. Forfølgelse,  opmuntring ang. 
       forfølgelse og  død pga. forfølgelse,
       samt en 1½ times vidnesbyrds video

2. Bøn, faste og Bed for din by 7. Dæk dig under Jesus blod 

11. En hjemmeside med inspirationer

2a. Meditation, Yoga, spådomme, at tale med døde

8. Er kristendom en privatsag?

12. Fem gode råd af Regin Benner

17. Taktik til trosforsvar 

3. Tilladelser til at stå på gaden

9. Himmel og helvede eksistere

13. Ord til opbyggelse

18. Video med Michael Garnfeldt: Hvor-
      dan man realiserer visioner fra Gud
4. Om at aktivere Guds ord - 9a. Satan eksistere (Flere ting)

14. Tag Guds fulde rustning på

5. Det at være kristen. + Offerkød / Hallalkød

9b. Fire spørgsmål fra en ateist og svarene.

15. Til trøst og opmuntring

19. Hvad må vi spise ifølge Bibelen


Tilføjet 22.05. 2015

KLIK HER
For print-størrelse
10 x 15 cm
3,93 x 5,9 inches

KLIK HER
For print-størrelse
13 x 18 cm
5,11 x 7,01 inches

KLIK HER
For print-størrelse
18 x 24 cm.
7,01 x 9,45 inches


1.
Missionsbefalingen og kaldet
og Jesus's løfter til alle kristne.

Markus 16: 15-18

v15  Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
v16  Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. 
v17
  Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale
         med nye tunger, 
v18
  og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det
         ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«

Johannes 14: 12-14

v12  Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger,
         jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen; 
v13  og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i
         Sønnen. 
v14  Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.


Hvad er det så, vi er kaldet til?

Dette kan bedst beskrives med en tale, som  den kendte evangelist  John G. Lake afholdte i Sydafrika i 1908. Han var med i Pinsekirkens start. Han pakkede ikke tingene ind - mildt sagt! Som nogen ved, oprejste han døde, så mange helbredelser, og at bakterier blev tilintetgjort, når de ramte hans hånd. Han startede Healing Rooms i 1914 og var én af de største troshelte i 1900 - tallet. 
I slutningen af 1800 - tallet, altså inden han trådte ind i fuldtidstjeneste, var John G. Lake en succesrig forretningsmand, der tjente ca. 50.000 dollars om året - det var rigtig mange penge dengang!

KLIK HER for at læse talen i en PDF-fil

Læs også siden med "Falske profeter" "Forkyndernes kald" KLIK HER 


Og vi har travlt !
Læs en profeti af Ove Flag fra 1923 om hvorfor !
KLIK HER  


Hvem er vi kaldet til at evangelisere for?
Først og fremmest alle, men nogle har særlige evner
til at evangelisere over for en bestemt befolkningsgruppe.
Det kan beskrives med nogle få eksempler som
Lauren Leahy oplevede på en bibelskole.
Hendes facebookside
KLIK HER 

Se den som PDF-fil til udprintning
KLIK HER 
Mens jeg gik på Bibelskole, var vi engang på en tur til Ålborg, hvor vi overnattede i en kirke (og tilbragte lidt af vores tid der.) En formiddag kom pastoren for kirken, mens vi bad for dagen, og han sagde, at han havde et ord til nogle af os fra Gud. Han satte en stol ind midt i lokalet og bad derefter dem, der var kaldet til evangelist, om at sætte sig der på skift. Han vidste ikke, hvem der var kaldet som evangelist.

1: Der var en af evangelisterne, der satte sig der, og straks kom der et ord fra Gud over hende. Pastoren sagde til hende, at hun havde et specielt kald til at vidne for ”direktørernes fruer” Han kendte ingen af os i forvejen, men det sjove var, at hun hver morgen kom ind med et tog fra Nordsjælland og passerede lige igennem nogle af de fineste områder nord for hovedstaden. 
Hun havde næsten dagligt siddet i pauserne og fortalt os om de fine fruer, som havde fortalt hende, hvor deres mænd var direktører, og som hun så havde vidnet for på vejen til stationen, hvor hun stod af.
Hun havde også tit til os siddet og snakket om, om hun mon gik for meget op i sit udseende, og hun havde haft det lidt dårligt med, at hun brugte så meget tid og penge på at gøre sig fin hver morgen og spekulerede på, om det var forkert af hende. Men pludselig forstod hun hvorfor, hun havde denne trang til at gøre sig fin, for netop fordi hun gjorde dette, havde disse fine fruer antaget hende som en af deres egne, og derfor havde de lyttet til hende. Hun mødte dem jo bare i toget på vej til Bibelskole, men for hende var det "at gå ud”. Det var det, Gud havde kaldet hende til.

2: Dernæst kom der en anden og satte sig i stolen. Til ham sagde pastoren, at han havde et kald til at gå på cafeer og sidde der og vidne for folk, Han havde tit fortalt os, at han havde været på cafe, eller at han ville lægge vejen forbi en cafe, efter skole, så det var heller ikke noget fremmed for ham at komme sådanne steder.

3: Til en tredje evangelist sagde pastoren, at han havde et specielt kald til at vinde en gruppe af mennesker for Jesus, der ”kun kunne vindes gennem kunst”, og han malede også allerede billeder og havde nogle gange solgt et maleri for at klare dagen og vejen, mens han var på Bibelskolen, så han var også allerede i gang med sit kald.

4: Til mig sagde han, at jeg havde et kald til at gå ud til ”de mennesker, som ingen andre ville have noget med at gøre”, Det var noget jeg allerede gjorde på dette tidspunkt. Så han ramte plet ved os alle, og vi vidste hver især, at det var Gud, der havde talt til ham. Han gav os  også yderligere vejledning i vores kald.

Så det at ”Gå ud” er således ikke altid kun at stå på et gadehjørne og forkynde evangeliet. Det
er selvfølgelig også vigtig for dem, der har det kald. Det ene udelukker ikke det andet.
Det budskab, som vi fik her, satte os fri til at være den, som Gud havde kaldet os til, og jo, det vi allerede gik og gjorde, var rigtigt nok.

Note af webmaster: 
Eller som det står i FGB's vision:
Vi ser en vældig, global bevægelse af mænd, som fortæller hvad de har oplevet med Gud til andre mænd som dem selv - mænd, som måske ikke ville interessere sig for, hvad en prædikant siger, men som vil lytte til en blikkenslager, en tandlæge eller en sælger, fordi de selv er blikkenslager, tandlæge eller sælger.

Eller som de kristne motorcykelklubber gør - De har en speciel "Bikerbibel", hvor der er flere
vidnesbyrd i,
som de deler ud blandt andre motorcyklister og klubber, her i blandt også til rocker.

Apropos det at vidne om, hvad Gud har gjort for en selv.
Du kan få dit eget vidnesbyrd som traktat. Se hvordan
KLIK HER 


Læs også siden med "Falske profeter" "Forkyndernes kald" KLIK HER 


Læs bogen "Et trompetkald for krigere - En ny gademission" 
af Bo Henriksen (Udgivet i 2016)
KLIK HER til siden "Bøger", hvor der står mere om den.
Det er en bog med introduktion til moderne gademission.
Den kan være en øjenåbner men også en provokation.


Bo Henriksen har sendt denne hilsen 22.03 2019
En opmuntring samt en lille advarsel


Gadekirkenkbhs nyhedsbrev er på banen igen efter længere tids pause. Mona og jeg er flyttet til Næstved og deltager i gademission sammen med en herlig flok, der kommer fra forskellige kirker eller slet ikke er tilknyttet nogen.

Ligesom i København ser vi mange mirakuløse helbredelser, hvilket ikke er så mærkeligt. Tegn og undere er jo for de ikke-troende. Men det er endnu vigtigere at føre mennesker til en levende tro på Jesus. Vi ved, at troen kommer af det, der høres og dét, der høres kommer i kraft af Guds ord. Der bliver sagt meget sludder om Gud ude i verden. Derfor er det så vigtigt at kristne går ud og fortæller dem sandheden om Guds kærlighed og karakter.

Vi er Kristi legeme med bl.a. hænder, fødder og en mund. Det har Gud altså ikke! Som udsendinge i Kristi sted er det os som åbner munden og fører mennesker til frelse. ”Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om?” Jeg begyndte at tro på Jesus efter at Karl Gerhard Svendsen fortalte mig om ham. Halvandet år senere gentager historien sig, da Mona hører om Jesus gennem mig. I mange år havde hun været søgende, men ingen kristen havde delt det med hende.

Selvom vi kun er få kristne på gaderne gør vi en stor forskel. Derudover gør vi det fordi Gud siger, at vi skal. Det må være grund nok! At følge Jesus indebærer at vi er menneskefiskere, for Jesus siger selv: ”Følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere”.

I de seneste 2.000 år har der i hver generation været kristne, som har taget kampen op mod terrorisme. Terrorister operer ofte enkeltvis eller i små grupper så de hurtigt kan gemme sig og forsvinde. De hader at kæmpe face to face, men elsker bagholdsangreb. En terrorist er i sit rette element, når han kan påføre sygdom, frygt, mismod, forvirring og tvivl. Han er ligeglad om det rammer børn, unge, gamle, kvinder eller mænd. Alle midler tages i brug for at stække potentiel modstand med følelsen af utilstrækkelighed eller uværdighed.

Lytter man til sådanne terrorister eller begynder at diskutere med dem, tabes kampen. Der er selvfølgelig tale om Djævelen og hans dæmoner.

Vi arbejder på sagen, men alle har vel syndsudfordringer. Seksuel urenhed, misbrug, ondskabsfuld sladder, egoistiske tanker m.v. Dette diskvalificerer os ikke i Guds øjne og berettiger os absolut ikke til passivitet. Jesus sendte 72 mænd ud, som ikke var anderledes end kristne i dag. Han brugte dem, og han bruger os. Der er ikke andre.

I onsdags gik jeg sammen med en ung mand, Christoffer, som følte sig uværdig til at repræsentere Jesus denne dag. Han gjorde det alligevel. Efter to minutter møder vi en mand med smerter i hofterne. Christoffer beder for manden og spørger derefter om han kan mærke en forskel. ”Det er væk”, siger manden forbløffet.

”Herrens øjne spejder ud over hele jorden efter mennesker, som han kan vise sig stærk igennem.” Samtlige gadedisciple har erfaret dette efter at have meldt sig ind i kampen.

Kærlig hilsen
Mona og Bo.

Læs også siden med "Falske profeter" "Forkyndernes kald" KLIK HER 
.

Tilføjet 22.05. 2015


KLIK HER
For print-størrelse
10 x 15 cm
3,93 x 5,9 inches


KLIK HER
For print-størrelse
13 x 18 cm
5,11 x 7,01 inches


KLIK HER
For print-størrelse
18 x 24 cm.
7,01 x 9,45 inches

 Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

2.

Bøn og faste baner vej for evangelisering.
Følgende er artikler i den kristne ugeavis "Udfordringen.

Bed for din by / område. 

Hvordan man beder for en by.
 
8 tommelfingerregler til at "teste ord fra Gud".

 Hvornår er det godt at faste - af Orla Lindskov  

Følgende er en række gode råd til evangelisering i PDF-format
KLIK HER 
..........................................................................

Der er også brug for forbedere / bønnekrigere til at bede for evangelisterne, når de går ud. samt forberede områder ved at rense dem for åndelige magter og myndigheder. Til både forbederene og evangelisterne er der brug for beskyttelse - Læs længere nede på denne side under punkt 7, 10 og 14. Læs også om dæmoner og onde ånder på siden om det KLIK HER 

..................................................................................................................................................
Et poetisk syn/billede fra Gud om, hvordan bøn baner vej for vækkelse. 
Af Jytte Nielsen. Dansker bosiddende i Sweitz og tidligere formand i 30 år for Aglow i Sweitz.
KLIK HER  

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

2a.

I dette her afsnit henviser vi til de to første bud i de ti bud:
"Du må ikke have andre guder end mig"
"Du må ikke misbruge Herren din Guds navn"Må genfødte kristne ikke meditere?
Forskellen på Østens religioners meditation og den kristne måde.
  KLIK HER   
af Willy Griis fra Evangeliesalen Den Apostolistiske Pinsekirke i Randers.

Hold dig væk fra yoga
Læs artiklen i Udfordringen
KLIK HER 
af Iben Thranholm, Can teol., journalist og samfundsdebatør.

En endnu mere uddybning og en kraftig advarsel og hvorfor
Af Helle Flindt
KLIK HER 


Der er en lignende uddybning og advarsel på "Lyt Til Jesus"
KLIK HER 

Et nyere begreb "CrossYoga" er også problematisk
For og imod

KLIK HER  (Dansk Bibel Institut)


Nogle Folkekirkepræsters misforståeler og sammenblanding af religioner.
Bl.a. Christ-fullness
Et bedrøveligt opråb af Andreas Slot-Henriksen.

KLIK HER
(Hans Facebookside incl. adskillige kommentarer af andre)
Kan du ikke se det på Facebook så
KLIK HER til en læsebar PDF-fil

Samt "Krislam" - en blanding af kristendom og islam
Læs en artikel om det i Kristligt Dagblad
KLIK HER  


Spådomme og kommunikation med afdøde og engle 
En afslørende artikel på Lyt til Jesus.dk KLIK HER 
af Andreas Slot-Henriksen fra Lyt Til Jesus

......................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

Andre råd
......................................................................................................
3.
Husk at indhente tilladelse fra kommunen eller andre,
hvis du skal stå et fast sted, eller hvis du går op og ned af f.eks. gågaden og deler traktater 
ud. Der kan dog være forskelle på, hvordan de enkelte kommuner takler det og har af regler, 
hvis du ikke indhenter tilladelse. For en sikkerheds skyld, spørg kommunen.

De skal have at vide, hvor meget du fylder, om du har bord, telt og evt. musik og sang. Har du brug for strøm, har nogle kommuner strøm-standere rundt om, men i f.eks. København er det temmelig dyrt. Nogle kommuner giver automatisk politiet besked, mens i andre kommuner skal man selv orientere politiet. Politiet skal ikke give tilladelse, men bare orienteres. Sætter du dig på en tilfældig bænk, skal der ingen tilladelse til at snakke med sidemanden på samme bænk.

Der er forskel på, hvordan man skal søge i de forskellige kommuner. Mange har et on-line
bookingsystem, som kan være lidt tricky at bruge, men så hjælper de gerne telefonisk.
Hos andre skal det foregå skriftligt på papir, men ellers ring og spørg kommunen.
Hvilken forvaltning, der har bookingen, er forskelligt, men som regel Park og Vej.
Der går rygter om, at Frederiksberg Kommune endda helt vil forbyde religiøse foreninger at stå på kommunens arealer. Det er lidt uvis endnu (28.12. 2015)

På DSB og Movia områder skal de give tilladelsen, men det er vist nok umuligt at opnå. På disse områder må du ikke bare gå rundt på må og få og dele. Flere, der har prøvet, er blevet bortvist, og en enkelt har endda fået forbud mod overhovedet at vise sig på Københavns Hovedbanegård. 
I tog og busser kan man selvfølgelig som alm. rejsende snakke med sidemanden om Gud, men jeg tror ikke, at man må gå rundt og målfast evangelisere for alle eller stille sig op og prædike eller dele traktater ud til alle.

I indkøbscentre har hvert enkelt center sine egne regler. I mit eget Ishøj Bycenter kan jeg få en gratis stand, fordi vi, Full Gospel Business, Vestegnen Afd. er en registreret forening i kommunen.
I nogle centre kan det være total umuligt, mens andre siger ja. Spørg dig frem.
Et for alle centre; man må ikke bare gå ind og gå rundt på må og få og dele ud.......................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER


4.
Om at aktivere Guds ord.

Dagens ord taget fra UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup
Fra d. 20.05. og 21.05. 2015

 Pdf-udgave tryk her Om at aktivere Guds ord
.

......................................................................................................


5.
Opdateret 21.10. 2021

Hvad handler det Nye Testamente også om?

Det at være kristen
Den menneskelige natur (Kødets lyst)
KONTRA
Den Guddommelige natur (Åndens frugter)

Læsevenlig udgave (PDF-fil) KLIK HER
Ændret 21.10. 2021

Som 2-fløjet folder til dobbeltsidet print  (PDF-fil) KLIK HER
Ændret 21.10. 21
Kan du ikke selv printe dobbeltsidet, så bestil den hos webmaster på kraftig papir (Kr. 2,- pr. stk. + forsendelse)  boerge@evangeliser.nu


Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

......................................................................................................

Må kristne spise halal-slagtet kød eller andre former for offerkød?
Det er meget oppe i tiden lige nu, at mange ikke vil spise muslimernes halal-slagtet kød.

Hvad siger Jesus om det i Markus kap. 7 versene 14-23

v14  Og han kaldte atter skaren til sig og sagde: »Hør mig, alle sammen, og forstå: v15  Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. v16   Har nogen ører at høre med, skal han høre!«

v17  Da han var kommet inden døre, væk fra skaren, spurgte hans disciple ham om lignelsen. v18  Og han sagde til dem: »Så er da også I uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? v19  For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen.« Dermed erklærede han al slags mad for ren. v20  Og han sagde: »Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. v21  For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, v22  ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. v23  Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.«

Paulus behandler også det emne i 1. Korintherbrev kap. 10  versene 19-33

v19  Hvad vil jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget, eller at afguder er noget? v20  Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud, og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. v21  I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. v22  Eller skal vi ægge Herren til vrede? Er vi stærkere end han?

v23  Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.v24  Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.

v25  Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden at undersøge, om det er offerkød. v26  For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. v27  Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er. v28  Men hvis nogen siger til jer: »Det er offerkød,« må I ikke spise det, af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld; v29  jeg mener hans samvittighed, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en andens samvittighed? v30  Hvis jeg deltager med taknemlighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for noget, jeg takker for?

v31  Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. v32  Væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. v33  Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses. til deres Guds 

Hør her, hvad fødevareminister Espen Lunde Larsen sagde om det i folketingssalen.
Han citerede Markusevangeliet - kapitel syv, vers 14 - da han i maj 2016 
svarede Dansk Folkeparti på spørgsmål om halal-mærket kød.

Espen Lunde Larsen er teologuddannet.

KLIK HER til videoen og artikelen på altinget.dk
Linket ændret 06.01. 2018

Webmasters konklussion

Ja, kristne må godt spise andre religioners offerkød herunder muslimernes Hallalkød, også hvis du er inviteret hjem til dem. Der er dog en undtagelse i følge Paulus. Hvis du er inviteret til en mærkedag / festlighed til ære for deres gud, må du ikke spise med - ikke pga. maden, men fordi man så er med til at ære deres (af)gud.
Dog med undtagelse, hvis du er ved at dø af sult og er et sted, hvor det er umuligt at opdrive ikke-offerkød, og din eneste mulighed for at få mad er at deltage i festligederne f.eks. langt ude i ørkenen hos muslimske beduiner, hos budhister, hinduister, eller hvilken religion de nu har.. 
Selv muslimer må spise svinekød, hvis de også er et sted, hvor hallalkød er umulig at opdrive, og det eneste de kan få er svinekød, og de er ved at dø af sult. Koranen Sura 2 vers 173, hvor forbuddet mod svinekød står. Der står også: "Men hvis nogen bliver tvunget (af nødvendighed), uden at gøre det af lyst eller for at overtræde forbuddet. da begår han ingen synd".
Jøderne har også et specielt ritual til slagtning, men der kan kristne godt deltage i festligheder for deres gud, da det jo er den samme gud, vi tilbeder.


Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER


6.
Hvilken indgangsvinkel, og hvad skal man
bruge når man går ud og evangelisere?

Der findes mange forskellige, alt efter hvilken person man står over for. Lad os se på, hvilke indgangsvinkler Jesus brugte. Nogle gange brugte han den bløde og andre gange den hårde.

Læs det hele KLIK HER (PDF-fil) (Opdateret 14.10. 2015)

Er blevet udvidet til et 5-siders undervisningsforløb, der
forhåbentligt kan hjælpe dig på vej, når du går ud og
evangeliserer. Det handler om hvordan og hvad, man
kan evangelisere, og er nem og overskuelig at gå til
Det er et resultat af vores inspirationsdag d.19.09. 2015

Følge jævnligt med, for den udvides måske løbende,
efterhånden som jeg får flere input fra andre eller Gud.

..................................................................................................................


7.
Sørg for at dække dig under Jesus blod inden du går ud.
Tilføjet d. 04.08. 2015

Joh. 6,56 "..Den der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham."
Hebr. 9,14 "......så må Kristus......med sit blod langt bedre kunne rense vor sam- 
                    vittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud."

1. joh. 1,7 "......og Jesu, hans søns blod renser os for al synd."

Brug disse ord til at minde dig selv om, at Jesus blod beskytter dig.
Med andre ord: Når Jesus er i dig, og hans blod har renset dig fra al synd, så  er du beskyttet og kan afvise alle Satans løgne, som han forsøger at bilde dig ind om dig selv og andres behandling af dig. Dette forsøger han enten åndeligt eller igennem andre mennesker.

Brug det også til at minde Satan og hans dæmoner om, at han har tabt til Jesus, og at denne sejr har Jesus givet videre til dig, og at Satan derfor er NØD TIL at adlyde dig. 

Det kan også beskytte dig fysisk - KLIK HER til et eksempel, som evangelist Oluf Borremark beretter om.

Se også punkt 14 længere nede: Tag Guds fulde rustning på.

Tilføjet d. 02.09. 2015
Klik på billedet for printbar størrelse

Tilføjet d. 04.08. 2016
Klik på billedet for printbar størrelse

.....................................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

8.

Er kristendommen en privatsag?

Du vil møde mange under din evangelisering, der vil sige, at deres
kristendom er deres egen private sag mellem vedkommende og Gud.
Dette kan ikke være mere forkert i følge bibelen.
Læs her, hvad valgmenighedspræsten Massoud Fouroozandeh
skrev på Facebook d. 30. August 2015:


Kirkens største problem i DK er, at vores forkyndelse og Kristibekendelse har mistet sin alvor og bevæget sig hen mod relativisme! Ok lad mig forklare, hvad jeg mener?
Det er efterhånden nogle år tilbage, da min far ringede til mig for at høre, om det var sandt, at jeg var begyndt at gå i kirke og var konverteret fra islam til kristendom! I et øjeblik tænkte jeg, jeg kunne bare lyve, for så ville alt køre uden problemer igen... Men i og med jeg også var begyndt at læse Det NyeTestamente, så tænkte jeg på disse vigtige vers fra Mathæus Evangeliet 10,32-33: "Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene, men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlenen. "
Her hører vi tydeligt og klart Jesus bevidne, at din og min og også biskoppernes frelse afhænger af, hvad vi bekender om Jesu person. Med andre ord, hvis vi fornægter det, som Guds ord fortæller os om Jesus, da vil han - i strid med teorien om "alle frelses og alle veje fører til den samme Gud"- også fornægte os over for sin far i himlene. 
Det er altså igen med andre ord ikke nok bare at have troen i sit hjerte, som en hemmelig, lydløs og privat sag. NEJ, den kristnes tros DNA er designet til en befaling om, at man bekender for alle folkeslag over hele verden, hvad Gud har givet os i sin søn Jesus Kristus, som den eneste vej til frelsen. Så ja, alle religioner fører til det samme, nemlig døden. Men det er kun Kristus, der fører os til opstandelsen og det evige liv!

Note af webmaster: Vi skal jo heller ikke glemme missionsbefalingen. Den siger direkte, at vi skal gå ud og prædike (se øverst på siden). Så når vi holder kristendommen for os selv, så gør vi ikke Guds vilje, som Jesus siger i Matthæus 7,21: "Ikke enhver, som siger Herre, Herre til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min faders vilje."
 

Til udprintning (PDF-fil) KLIK HER


...................................................................................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

9.
Himmelen og Helvedet eksisterer virkelig.

Tilføjet d. 05.07.  2019
Læs her en artikel om, hvad der sker, når
helvedet forsvinder ud af forkyndelsen

KLIK HER  Forkynd det også ud fra dette vidnesbyrd,
som er fantastisk og tankevækkende:


Angelica Zambrano fra Equador oplevede i  en periode på 23 timer at være død. Hun fik en vision af åndelige love og sanheder. Hun fik set, hvilke domme Michael Jackson og pave Johannes Paul ll fik. 
Hun fik også en vision om jomfru Maria og kong David. Det mest chokerende af alt: En underholdningsindustri, som bl.a. lokker børn til at følge Satan.
Angelica fik også vist, hvordan himmeriget allerede er nydeligt forberedt og klar
- et ufattelig strålende sted, hvor ondskab ikke eksisterer.

KLIK HER til den fulde lange danske PDF-fil udgave (11 sider)
KLIK HER til den norske forkortet udgave.
KLIK HER til videoen (1 time 17 min.) på spansk med engelske undertekster.
                                                 Linket ændret 07.01. 2018      
KLIK HER for læse den på engelsk
KLIK HER for flere videoer med hende


Find flere lignende KLIK HER
(kun på engelsk).
Nogle fåes også på dansk KLIK HER .

Der er også nogle andre på dansk KLIK HER til Full Gospel Business's hjemmeside.
Find flere på flere sprog KLIK HER .


Det er ikke nok kun at fortælle om Guds herlighed og
alt det, han kan gøre for dig. Det er også meget vigtig
at fortælle folk om alternativet - Helvedet -, hvis de
ikke omvender sig og tager imod Jesus og hans frelse.
!!!!!!!!!!!!!!!!! OG det haster - tiden er knap !!!!!!!!!!!!!!!!!
For de ER på vej til Helvedet.

Webmasters konklution og advarsel til dem, der ikke tror på evig straf
 KLIK HER 


...................................................................................................................................................................


Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

9a.
Satan eksistere så sandelig:

Djævlens ånd og tidens ånd


Det kan man læse om i en Artikel af Mikkel Vigilius fra NytLiv
Den handler om forfatteinden Karen Blixens og berømte sangers djævledyrkelse
PDF-dokumentet er på 15 sider - Her er indledningen:

Bag Blixens maske

For to år siden var mine kone og jeg i biografen for at se filmen Bag Blixens maske. Det var en helt igennem rystende oplevelse. Filmen var en dokumentarisk beskrivelse af forholdet mellem Karen Blixen og en af hendes disciple, den danske forfatter og senere professor Aage Henriksen. Filmen var lavet af Aage Henriksens søn, og den var blevet til, fordi sønnen havde behov for at gøre sig fri af historien.

Aage Henriksen havde betroet sig til sin søn, da denne endnu kun var en dreng. Faderen havde fortalt ham om sit forhold til Karen Blixen. I den forbindelse havde han fortalt om en pagt, som Blixen havde sluttet med djævelen og om nogle okkulte erfaringer, som han selv havde gjort sammen med Blixen.

Det havde brændt sig ind i drengens sind, og det havde forfulgt ham og mærket ham for livet. Nu ville sønnen i en moden alder prøve én gang for alle lægge denne historie bag sig. Derfor havde han lavet en film, hvori han interviewede sin far om Karen Blixen og om de okkulte erfaringer.

Sønnen, der i dag er over 50 år, hedder Morten Henriksen. I sammenhæng med filmen har han udgivet en bog, hvori han mere omfattende gengiver sine interviews med faderen. Bogen har samme titel som filmen: Bag Blixens maske.

Tilføjet 06.01. 2018:
Filmen kan ses på Film Centralen Undervisning KLIK HER - Dette kræver et "Uni-login"
Kan også ses på Bibliotekernes "Filmstriben" KLIK HER - Dette kræver et biblioteks-login.
Kan også ses på Down Geek. KLIK HER - Dette kræver en fri konto-login med 3 dages gratis afprøveningstid.
Siden er på engelsk.
DVD'en kan også købes på Amazon.com KLIK HER

Læs hele artiklen KLIK HER Den er print-egnet. 
Den kan også læse på NytLivs hjemmeside:
KLIK HER
Den er ikke print-egnet. 

Læs også om dæmoner og onde ånder på siden om det KLIK HER 

Der er der blandt andet en advarsel fra Jesus:
Matthæus 12,43-45, hvor Jesus advarer om, at når en uren ånd er drevet ud af et menneske, så vil
                                   den prøve at vende tilbage. Finder den så "huset" ledigt, fejet, pyntet og fin, ja
                                   så flytter den ind igen sammen med syv værre ånder. 

Note af webmaster: Dvs. at når vi som kristne har drevet en dæmon / ånd ud af et menneske, er det yderst vigtig, at vedkommende tager imod Jesus og får Helligånden, der netop kan beskytte mod, at
dæmonerne flytter ind igen. Vil vedkommende ikke tage imod, så skal de advares om, at der er risiko
for, at det kan blive værre, hvis de ikke passer på. Især hvis de i forvejen er åben over for det okkulte.Læs også en artikel af Willy Griis (på Facebook)
"Det som du "Tror" tiltrækker du."
KLIK HER 
Handler om, hvem du påvirkes af - Engle og Helligånd eller snu onde dæmoner.

...................................................................................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

9b.

Brug også svarene til en ateist, som har stillet fire spørgsmål.

De fire spørgsmål

1. Er der en Gud og en himmel?
2. Er der en djævel og et helvede?
3. Kommer Jesus igen, og kommer der en dom?
4. Kommer der en ny himmel og en ny jord

Læs svarene af Eskild Skov Særkjær fra Jesus-lever.dk KLIK HER 
Er det for svært at læse pga. opsætningen, så læs en PDF-udgave
KLIK HER 
  .......................................................................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER


10.
Om at afprøve ånderne

For PDF-udgave til print
KLIK HER

Der findes mange vildledene ånder, som ikke er fra Gud.
Det advares der om i 1. Johannes brev kap. 4

"Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er fra Gud, for der er i verden gået mange falske profeter ud i verden. DERPÅ kan I kende Guds ånd; enhver ånd, som bekender , at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som IKKE bekender Jesus, er IKKE af Gud, og det er Antikrists ånd. som I har hørt skal komme, og den er allerede i verden nu."

Man kan f.eks. sige: "Er dette fra Gud, så gentag det i Jesus Kristi navn. Er det ikke fra Gud, så ti stille i Jesus Kristi navn.  Dvs., at bliver det ikke gentaget i Jesus Kristi navn, så er det helt sikkert ikke fra Gud, også selvom det gentages uden Jesus Kristi navn adskillige gange, selv i flere år. Så brug Jesus navn, hver gang det kommer. Gerne flere gange. Desuden skal man også altid kontrollere, om det er i overensstemmelse med det skrevne Guds ord i bibelen.
Det er ikke altid, at det er vildledende ånder, der kan give ideer. Det kan også bare være ens egne tanker, der udvikler ideer. Det kan være svært at skelne mellem det, men uanset hvor ideerne kommer fra, er det altid vigtig at spørge Gud i Jesus navn, om ideen nu også er rigtig.
På et tidspunkt kan man opøve evnen til at skelne mellem Guds stemme/vejledning og alle andres. Det står der meget om i Johannes kap. 10 – Det er lidt for langt til at gengive her – men læs det selv.

Et eksempel:

Et ægtepar var hver for sig til forbøn hos en prædikant/profet. Han kendte ikke på forhånd noget til dette ægtepar. Til manden sagde prædikanten, at han skulle tage til Indien og virke. 
Til hustruen sagde han, at hun skulle tage til Kina og virke. Hun oplyste ham så om, at hun er gift med den  mand, han ville sende til Indien. Prædikanten blev forfjamsket  og udbrød - Oh, jamen så er det nok Indokina, I begge skal til.

Kan du se komikken.
...................................................

Et andet eksempel:

En kvinde har fået at vide af Gud (tror hun), at hun skal giftes med en bestemt mand. 
Desværre er denne mand gift i forvejen. Øh. Der står i de 10 bud, at du ikke må begære 
en andens hustru (underforstået ægtefælle), samt, at du ikke må bryde et ægteskab.

Her er det imod Guds ord. Gud vil aldrig bryde sit eget ord ved
at opfordre nogen til at gå ind og bryde en andens ægteskab.
Gud/Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid - (Hebr. 13,8)

.......................................................

Vidnesbyrd ang. emnet

Personligt er jeg (Webmaster Børge Laustsen) en mand fuld af ideer, visioner og drømme, som jeg gerne vil gennemføre. Men det er kun dem, som jeg er sikker på, er fra Gud, der bliver til noget. De gange, hvor jeg ikke har lyttet til Gud og alligevel har fulgt mine egne drømme, Tja, så er de altid gået i fisk, og jeg blev udbrændt. Så, når jeg får en ide, spørger jeg altid Gud i Jesus navn, om det er rigtig. Hvis det ikke er rigtig, ja, så dør drømmen ud, og til sidst tænker jeg ikke på den mere. Hvorfor, ja, fordi jeg brugte JESUS NAVN. 
Jeg bruger også tit andre kristnes bedømmelse af ideen - Sidst var det ideen om at oprette denne her hjemmeside. Ideen blev konfirmeret også i Jesus navn af en god ven, jeg stoler på, og som jeg ved har bedømmelsens nådegave. Derfor kan du nu få en masse hjælp her på siderne, inden du går ud og evangelisere. Når du får en ide, så få hjælp til bedømmelse af ånden bag ved ideen, for det er altid godt 
at få det bekræftet / afbekræftet af andre.

....................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER


11.
En hjemmeside, der også kan være med til
at inspirere, og som også har gode råd:
YouTubekanalen Vækkelse.dk KLIK HERDeres hjemmeside fungerer ikke mere
(Opdaget d. 07.01. 2018)
......................................................................................................12.
5 gode råd til evangelisering KLIK HER
Af Regin Benner efter inspiration af Dr. Robert Barron
( Mission Afrika )

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

......................................................................................................13.
Ord fra skriftsteder til opbyggelse i PDF-format KLIK HER
Lige til at printe ud i str. A4 til ophængning
Den samme, men som tre-fløjet folder til lommen KLIK HER

......................................................................................................

Profetierne er flyttet til egen side KLIK HER
......................................................................................................


Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER


14.
Tag Guds fulde rustning på, som Paulus beskriver i:

Efeserne 6:10-18

V10   I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. 
v11   Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. 

v12  
Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod
       myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke,
       mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.
 

v13  Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag,
         overvinde alt  og bestå. 
v14  Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed
         som  brynje, 
v15  og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. 
v16  Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes 
         brændende pile. 
v17  Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. 
v18  Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det
         og altid  være udholdende i forbøn for alle de hellige.


Klik på billedet for større 
størrelse til download

Mange mener, at Paulus fik ideen til udtrykket "rustning", ved at se
på de romerske soldaters rustning, og hvordan den beskyttede dem.


Klik på billedet for større 
størrelse til download

...........................................................................................................................

Som du kan læse i vers 12, så findes der stadigvæk dæmoner (Åndsmagter).
Du kan den dag i dag møde mennesker, der er under indflydelse eller besat af dæmoner. Hvordan Du takler det, kan du lære om i Henrik Csizmadia's bog:
"Befri fanger", som kan købes hos forlaget Artos KLIK HER
(Linket ændret 07.01.2018)
Eller på videoer fra et FGBMFI-møde, hvor Henrik både gav sit
eget vidnesbyrd og afholdte et seminar om emnet KLIK HER
Vidnesbyrdet ca. 2 x ½ time - Seminaret ca. 2 x ½ time


Dit udstyr i den åndelige kamp
af Elizabeth Alves
Undervisning i brug af udrustningen i PDF-fil KLIK HER

 

 

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

15.
Til trøst og opmuntring

Det lille, bitte søde "hjertehæfte" 
"Lad ikke dit hjerte være bekymret"
Se det på siden "Traktater" Klik på billedet.
Der er der også to andre små hæfter. 
"Ankerbogen" og "Korsbogen"
De symbolisere Håb, Tro og Kærlighed.
Det er dog hjertehæftet, der er mest populær.

Få dem tilsendt  - Skriv på email boerge@evangeliser.nu 
Gratis dog plus forsendelse

De er alle med skriftsteder til
næsten enhver situation i livet.

Disse tre symboler: Tro, Håb og Kærlighed
fås også som halskæde hos mange guldsmede
og på nettet - Søg på Google KLIK HER 


Klik på billedet for stor format

   

 
Et profetisk ord, der er i tråd med bl.a. missionsbefalingen m.m.
Det kan også være til opmuntring:
Af
Debora Kristina Hassingboe:

Jeg føler jeg har et profetisk ord til nogen. jeg ved ikke hvem, men jeg har det sådan, at jeg skal ligge det ud på Facebook. Den ligger også på min Facebookvæg. KLIK HER 

""Se, dig kalder jeg , for jeg kan bruge dig til noget stort . Jeg har kendt dig før du blev til, og jeg kender din fremtid . Du er født til at være hoved og ikke hale. Du er født til at være en vinder, fordi jeg har sagt det. Du skal træde på slanger og drikke dødbringende gift, og det vil ikke skade dig, du skal helbrede og uddrive dæmoner , og lad mig lede din vej . Går du ad min vej, skal du ej snuble . Læn dig op ad min søn, han tager al din byrde og smerte . Uden ham skulle du bære al din skam alene . Folk vil prøve at træde dig ned og gøre dig til skamme, men se, de har ikke magten til at gøre det, fordi jeg har sat dig højere end dem, for at du kan bringe mit budskab videre til folk, der enten tror de er noget. eller som ikke tror, de er noget. Jeg elsker dig højere end noget andet , ellers gjorde jeg ikke de ting for dig, som jeg gjorde, og så havde du ikke været der, hvor du er idag. Lad vær med at se tilbage, for det, du gjorde i går, er fortid og kan ikke gøres om. Fokuser på det,  jeg har lagt frem for dig , og du vil få succes"".Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

.
16.

Forfølgelse

Medierne er fulde af beretninger om, hvordan kristne verden over bliver forfulgt, mishandlet og dræbt. Herhjemme sker forfølgelse og chikane af kristne også, især for indvandrekristne og deres efterkommer, hvis de har et "muslimsk" udseende, hvor i mod, hvis man ser "dansk" ud, sker det sjældent, men det er på vej. - Bare vær forberedt.

Det der med forfølgelse og at dø for Jesus skyld er der ikke ret megen undervisning om i menighederne herhjemme, hverken for nye eller "gamle" medlemmer af menighederne.
Det er der tilgengæld internationalt.
Jeg (webmaster) overværede en gang en dåb i "Den Internationale Kirke" i København.
Det sidste, dåbskandidaten blev spurgt om inden neddyppelsen, var: "Er du rede til at blive forfulgt og dø for Jesus skyld", eller sådan noget lignende.
Hvor manger danske menigheder døber på denne måde????

..............................................................................................................................................................................

Hvad siger bibelen om forfølgelse?:

Mathæus 13: 18-23

v18  Så hør I da lignelsen om sædemanden. 
v19  Når et menneske hører ordet om Riget og ikke fatter det, kommer den Onde og røver det, der er
         sået i hans hjerte; det er det, som blev sået på vejen. 
v20  Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han
         hører det; 
v21  men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer
trængsler eller forfølgelse
         på grund af ordet, falder han straks fra. 
v22  Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og
         rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. 
v23  Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt
         og giver hundrede eller tres eller tredive fold.«

                 ........................................................................................................................................................................
Her er nogle løfter og opmuntringer i bibelen til dem, der står fast og holder ud:

Verdens had - Johannes 15: 18-21

v18  Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. 
v19  Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden,
         derfor hader verden jer. 
v20  Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge
         jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. 
v21  Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig.

                                                       
I bjergprædiken Matt. 5,10-12 udtalte Jesus dette:

v10 Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres.
v11 Salige er I, når man på grund af mig håner og forfølger jer og lyver alt muligt ondt på.
v12 Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man ogeå forfulgt profeterne før jer.

                                                          Læs også Mathæus 5: 44 - kap. 10: 16-42 - kap. 23: 34 - 
                                                                   Lukas kap. 21: 12 - Johannes kap. 15: 20

Og ikke nok med det. - Apostlen Paulus også kaldet Saulus var faktisk en fanatisk kristen-forfølger. Han bifaldt Stefanus's stening (Ap.G. 8,1), men da Jesus selv viste sig for ham på vejen til Damaskus, blev han en brændende kristen.
Så når du bliver forfulgt, så bed for dem, at de bliver omvendt, ligesom Paulus blev det. 
Der er også håb for selv den værste forfølger. Læs skriftstedet om Paulis'e omvendelse
KLIK HER 

                 
........................................................................................................................................................................
Hvad sker der med dem, der bliver dræbt for ordets skyld og kommer hjem til Jesus?

Det står der noget om i Johannes Åbenbaringen 6: 9-11

v9    Og da Lammet brød det femte segl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds
         ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. 
v10  Og de råbte med høj røst: »Hvor længe, hellige og sanddru hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner
         vort blod på dem, der bor på jorden?« 
v11  Og de fik hver givet en hvid klædning, og det blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil
         tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv.

                 ........................................................................................................................................................................
                                             Hvem af disse fire slags kristne kan du genkende dig selv i ?

1. Er du en "kulturkristen", der bare synes, at det der står i bibelen, er gode ting, men ikke helt forstår det, eller
    trækker efter en tid på skulderen og så bare lever livet videre som alle andre mennesker?.
2. Er du faldet fra, fordi du er bange for andres reaktioner, ja, måske endda blevet forfulgt, drillet el. chikaneret?
3. Du kalder dig kristen, men "glemmer" at leve som kristen, fordi du er for optaget af at "bare leve livet"?
4. Er du den glade kristne, som elsker Jesus, og bare ikke kan lade være med at udføre "missionsbefalingen" uanset  
    hvilke  konsekvenser, det kan medføre?.


Se også videoen, hvor vi til et FGB-møde i Ishøj havde en kristen flygtning fra Eritrea - Helen Berhane.
Hvad hun havde været udsat for og oplevet overgår sikkert de flestes fantasi herhjemme.
 ca, 1½ time incl publikums.spørgsmål
.

.
Der er to foreninger her i danmark, som hjælper forfulgte kristne:

1: Dansk Europa Mission - Hjemmesiden hedder "Forfulgte Kristne"
KLIK HER til deres hjemmeside --- KLIK HER til deres Facebookside
Det er dem, der arrangerer møder med Helen Berhane.
KLIK HER til en video med Palle Flyger fra foreningen. Ca. 1 time og 10 min.
Han fortæller sit personlige vidnesbyrd samt om arbejdet især i muslimske lande.

2: Åbne Døre / Open Doors
KLIK HER til deres hjemmeside --- KLIK HER til deres Facebookside 
.....................................................................................................................................................................................

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER


17.
Taktik til trosforsvar: 

14 små leksioner 
af Gregory Koukl fra STR.org. "Stand To Reason" - Oversat af David Bo Højbjerg Fra "Kirken på gaden" i Odense
Det kommer fra en emailserie af Gregory Koukl og vil blive opdateret efterhånden som emailene kommer.
Her er indtil videre 11 dele ud af 14
Jesus sagde i Matt. 10.16. "Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor
snilde som slanger og enfoldige som duer. Tag jer i agt for mennesker!"

Oversat til dansk af David Bo Højbjerg fra "Kirken på gaden, Odense"

Til Lektionerne KLIK HER   En til en spørgsmål 
Ni spørgsmål, til når du står over for en person
Stammer fra gadeevangelisationen "On The Red Box" i Spanien
Også oversat til dansk af David Bo Højbjerg fra "Kirken på gaden, Odense"
KLIK HER


Til
"On The Red Box" hjemmeside, der kun er på engelsk og spansk KLIK HER   
De har mange gode lektioner, videos og materialer ang. gadeevangelisation
Kan varmt anbefales
Er lige selv tilmedt der - Vil hen ad vejen prøve at lave noget af det på dansk
Så følg løbende med
MVH Børge

............................................................................................................................................................................................


Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

18.
Video med Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer drømme, visioner og planer fra Gud.
Fra Full Gospel Business møde Lørdag d. 11.06. 2016 på Egely i Ishøj.

...........................................................................................................................................................................................


19.  

Hvad må vi spise ifølge Bibelen

Der har kørt en debat på Facebook om, hvad det er tilladt at spise.
Her er mit lille studie og bidrag, som understøtter den klassiske kristendoms
 opfattelse af, at vi må spise hvad som helst, herunder 
også insekter, som ses som fremtidens mad.
Der ud over kommer jeg også ind på nutidens klimadebat,
og hvordan det hele hænger sammen også med evangelisering.


KLIK HER
til PDF-filen som åbnes i et nyt vindue
..

Til Gode Råd menuen KLIK HER
Til hovedmenuen / toppen KLIK HER

.....
.......

 

 

 

 

.